Top verspanende industrie groeit 3 keer sneller dan de markt

De top van de verspanende bedrijven in Nederland groeit sinds 2013 elk jaar 3 keer zo snel als de totale markt. De gemiddelde groei van deze koplopers bedraagt 16,4% per jaar.

Trefwoorden: #3D print, #additive manufacturing, #ESEF, #Koninklijke Metaalunie, #verspanen, #verspanende industrie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - Dit zijn enkele conclusies die uit de 1e Benchmark Verspanen die op de ESEF werd gepresenteerd.

De redactie van Made-in-Europe heeft samen met Koninklijke Metaalunie en ESEF - Jaarbeurs eind vorig jaar een onderzoek uitgezet onder de verspanende bedrijven in Nederland.

Deze Benchmark Verspanen moet inzicht geven in de redenen waarom een bepaalde groep verspanende bedrijven sneller weet te groeien dan de totale markt. Deze week presenteren zich veel verspanende bedrijven op de ESEF, de tweejaarlijkse toeleveringsbeurs voor de Nederlandse maakindustrie.

Uit de Benchmark Verspanen blijkt onder andere dat de topbedrijven consequent méér investeren in nieuwe machines en technologie dan de rest van de markt. Liefst 46% van de topbedrijven is van plan in 2016 méér te investeren dan in 2015.

Gemiddeld voor de verspanende sector is 34% dit van plan. Een ander opvallend punt is dat de snelst groeiende bedrijven méér spindeluren in de week maken dan gemiddeld. Bij de koplopers draaien de spindels 58,4 uren in de week (per machine), tegen 44,2 gemiddeld in de sector. Op jaarbasis halen de toppers dus ruim 680 extra uren productiviteit uit elke machine.

Een punt waarop de koplopers niet anders scoren dan de rest van de markt, is het thema scholing. 33% besteedt minder dan 8 uur scholing en opleiding per jaar per medewerker. 34% zit tussen de 8 en 16 uur en 17% tussen de 16 en 24 uur.

Slechts 15% besteedt meer dan 24 uur aan opleidingsruimte per medewerker. De koplopers doen het op dit punt niet beter dan gemiddeld.

Er is ook gevraagd naar de visie van de verspanende bedrijven op additive manufacturing, 3D metaalprinten. Ruim één op de vijf deelnemers verwacht dat 3D metaalprinten het frezen en draaien geleidelijk gaat vervangen.

Twee op de drie ondernemers verwachten dat het een aanvullende technologie blijft. Van deze groep denkt 30% wel dat additive manufacturing een standaard bewerkingstechnologie voor de sector wordt. De toppers zijn overigens iets minder optimistisch over 3D metaalprinten dan de sector als geheel.

Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie: "Je moet als verspanend bedrijf echt nadenken over de externe ontwikkelingen en welk effect die op je bedrijf kunnen hebben; factoren die op enig moment voor veranderingen in de markt kunnen zorgen."