Onderzoek naar snellere en betere diagnose van hart- en vaatziekten

De UHasselt, het VITO, de Universiteit Maastricht en TSG InnoteQ slaan de handen in elkaar voor een snellere en betere diagnose van hart- en vaatziekten.

Trefwoorden: #Biomedisch Onderzoeksinstituut, #hart- en vaatziekten, #Interreg-project, #TSG InnoteQ, #UHasselt, #VITO

Lees verder

research

( Foto: UHasselt - professor Luc Michiels )

ENGINEERINGNET.BE - Het Interreg-project (TransTechDiagnostics) loopt over een periode van drie jaar en wordt mee ondersteund door de Provincie Limburg.

Hart- en vaatziekten zijn in de EU niet alleen doodsoorzaak nummer 1, ze kosten Europa ook 196 euro miljard per jaar. Maar liefst 106 miljard euro daarvan zijn zorgkosten, zoals die voor de diagnose en behandeling van patiënten.

Prof. dr. Luc Michiels, verbonden aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED): “De verwachting is dat, onder meer door de snelle vergrijzing, het aantal patiënten met hart- en vaatziekten ook in onze grensregio verder zal stijgen, met alle financiële en economische gevolgen van dien.”

Binnen het project gaan onderzoekers de uitdaging aan om specifieke laboratoriumopstellingen om te vormen tot diagnostische methodieken die bedrijven, patiënten en de medische sector kunnen gebruiken.

Michiels: “Een groot deel van de cardiovasculaire patiënten vertoont in de ontwikkelingsfase nog geen serieuze symptomen en wordt dus ook niet behandeld. Met dergelijke methodieken kan je mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten beter én in een vroeger stadium dan nu het geval is, identificeren en behandelen.”

Met het oog op valorisatie is een belangrijke rol binnen het project weggelegd voor bedrijven. In het kader van het project worden dan ook middelen vrijgemaakt om regionale bedrijven mee te laten instappen in de ontwikkeling van de nieuwe toepassingen.

Binnen dat open-innovatienetwerk zullen ook workshops georganiseerd worden door en tussen partners en bedrijven.

Niet alleen de gezondheidszorg, patiënten en bedrijven zullen overigens de vruchten kunnen plukken van TransTechDiagnostics, ook studenten en onderzoekers uit de regio krijgen een unieke kans om onder meer technologische knowhow op te doen of te versterken.


ACHTERGROND
Het totale budget van het onderzoeksproject van de UHasselt, VITO, Universiteit Maastricht (lead partner) en TSG InnoteQ ligt op 3.160.000 euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Daarnaast kent de Provincie Limburg een cofinanciering van 200.000 euro toe aan de UHasselt.