1 miljard van Europese Commissie voor oprichting Quantum Flagship

De Europese Commissie heeft voorgesteld dit bedrag beschikbaar te maken voor een grootschalig Europees onderzoeksprogramma naar quantumtechnologie.

Trefwoorden: #Europese Commissie, #Quantum Flagship, #quantummechanica, #Technology Package

Lees verder

Nieuws

( Foto: RVO )

ENGINEERINGNET.NL - Binnen het Quantum Flagship zullen wetenschappers van verschillende disciplines de quantummechanica verder ontwikkelen en worden er nieuwe toepassingen op de markt gebracht. Het voornemen voor een Quantum Flagship is onderdeel van het ‘Technology Package’, een breed pakket aan maatregelen om de digitale economie van Europa te versterken.

De lidstaten spreken zich 26 mei uit over deze maatregelen in de Raad voor Concurrentievermogen. Financiering voor dit project zal komen vanuit de Commissie, lidstaten, bedrijven en kennisinstellingen. Op deze bijeenkomst - waarvan deze editie nog door het Nederlands EU-voorzitterschap geleid wordt - komen de ministers bijeen die verantwoordelijk zijn voor concurrentiebeleid.

Verder werken minister Kamp van Economische Zaken en EU-Commissaris Oettinger (Digitale Economie en Samenleving) samen met andere lidstaten, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen aan een Europese strategie voor de ontwikkeling van quantumtechnologie, het zogenoemde ‘Quantum Manifesto’.

Minister Kamp: “Quantum technologie is een grensverleggende technologie die onze economie en onze samenleving radicaal zal veranderen. De rekenkracht en precisie van quantumtechnologie bieden oplossingen voor mondiale vraagstukken over het klimaat, energie, gezondheidszorg en veiligheid.

Met dit Quantum Flagship pakt Europa een koploperspositie in deze vierde industriële revolutie. Nederland heeft QuTech, onze koploper in de quantumtechnologie, tot nationaal icoon benoemd. Het is goed dat de Commissie met dit flagship-voorstel een vergelijkbare beweging inzet met quantumtechnologie.”

Nederland maakt zich al enige tijd sterk voor de oprichting van een Quantum Flagship. In dat kader waren minister Kamp en commissaris Oettinger in het najaar van 2015 op bezoek bij het Nederlandse topinstituut QuTech. Tijdens het EU-voorzitterschap organiseert Nederland op 17 en 18 mei een Europese Top over quantumtechnologie in Amsterdam.

Hier krijgt het Quantum Flagship een officiële start en wordt het Quantum Manifesto overhandigd aan minister Kamp en commissaris Oettinger. Gedurende het EU-voorzitterschap staat het nieuwe flagship ook op de agenda bij de Raad voor Concurrentievermogen.

Wereldwijd is er een wetenschappelijke wedloop gaande om de quantumtechnologie verder door te laten breken. Onderzoeksinstituut QuTech in Delft is hierin een koploper en daarom in 2014 door het kabinet uitgeroepen tot Nationaal Icoon.

QuTech haalde in 2015 het wereldnieuws met een wetenschappelijke doorbraak waarmee quantumverstrengeling - een fenomeen aan de basis van quantum technologie - definitief is aangetoond.

De quantumcomputer maakt gebruik van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes, zogeheten quantumbits. Deze deeltjes kunnen een enorme rekencapaciteit leveren, waardoor snel en efficiënt gigantische hoeveelheden data kunnen worden verwerkt en geanalyseerd.

Dit kan bijvoorbeeld helpen om de werking van medicijnen op individueel niveau uit te rekenen. Ook de beveiliging van informatie maakt een grote sprong voorwaarts; als quantumcomputers informatie met elkaar uitwisselen, zal die nauwelijks te onderscheppen zijn.

QuTech werkt in Europa nauw samen met onder andere het Niels Bohr Instuituut in Kopenhagen en de RWTH Aachen.


Op de foto:
Minister Kamp bezoekt kwantuminstituut QuTech in Delft samen met Eurocommissaris Oettinger.