Eind mei 5,3% minder werklozen dan vorig jaar

UIt het laatste VDAB-werkloosheidsbericht blijkt dat Vlaanderen eind mei 201.762 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) telt. Dat zijn er 11.314 of 5,3% minder dan vorig jaar.

Trefwoorden: #allochtoon, #autochtoon, #migrant, #statistiek, #VDAB, #werkloze, #werkzoekende

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Er zijn zowel minder werkzoekenden met een werkloosheids­uitkerings­aanvraag (-8,3%), jongeren in beroepsinschakelingstijd (-8,8%) als vrij ingeschreven werkzoekenden (-1,8%).

De groep ‘Andere’ (+14,3%) klokt daarentegen hoger af. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich melden als werkzoekende worden bij ‘Andere’ geteld.

De mannen staan voor 53,8% van de Vlaamse arbeidsreserve. Een decennium terug waren de mannen nog in de minderheid. De mannelijke werkloosheidsgraad (6,73%) stijgt eveneens uit boven de vrouwelijke (6,59%).

Ander opvallende vaststelling betreft het ongelijke verloop van de allochtone (-0,0%) en de autochtone (-7,3%) werkloosheid. De recente instroom van migranten als gevolg van de vluchtelingencrisis verklaart de afwijkende evolutie.

Er zijn meer werkzoekende 60-plussers (+9,7%). Dit is een gevolg van de langere beschikbaarheid. Het positieve arbeidsmarktklimaat vertaalt zich wel in minder werkzoekende 50- tot 55-jarigen (- 8,8%) en 55- tot 60-jarigen (-8,1%).


(bron en infographic: VDAB)