Pionier in kweken mini-lever ontvangt eredoctoraat Universiteit Utrecht

Sangeeta Bhatia, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology, ontvangt het eredoctoraar onder meer voor haar pionierswerk in de regeneratieve geneeskunde.

Trefwoorden: #eredoctoraat, #kweken van lever, #Massachusetts Institute of Technology, #regeneratieve geneeskunde, #research, #Sangeeta Bhatia, #Universiteit Utrecht

Lees verder

HR

( Foto: Universiteit Utrecht )

ENGINEERINGNET.NL - Hoe kweek je een nieuwe lever voor medische toepassingen? Deze ambitieuze vraag staat centraal in het onderzoek van Sangeeta Bhatia, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology in Boston.

Bhatia’s pionierswerk in de regeneratieve geneeskunde en haar rol als pleitbezorger voor diversiteit en gendergelijkheid is voor de Universiteit Utrecht reden om tijdens de 381e viering van de Dies Natalis op 27 maart een eredoctoraat aan haar uit te reiken.

Als hoogleraar, arts, ingenieur en ondernemer, creëert Bhatia biotechnologische oplossingen voor medische problemen. Dankzij haar beschikt het onderzoeksveld van de regeneratieve geneeskunde over de eerste mini-lever. Deze mini-lever kan onder andere een bijdrage leveren aan het verbeteren van veiligheidsvoorspellingen van medicijnen voor individuele patiënten.

Maar de mini-lever kan ook een rol spelen in het uitroeien van malaria die sluimerend aanwezig is in de lever. Tenslotte is de mini-lever een eerste stap naar het maken van de implanteerbare kunstlever, die op een dag de transplantatie met donorlevers moet vervangen.

Bhatia zet haar vooruitstrevende werk voort met de ontwikkeling van nanodeeltjes en nanoporeuze materialen ten behoeve van het opsporen van tumorcellen en geneesmiddelenonderzoek.

Met het eredoctoraat wil de Universiteit Utrecht haar waardering uitspreken voor Bhatia’s rol als wetenschapper, maar ook voor haar rol als pleitbezorger voor diversiteit en gendergelijkheid in wetenschap en technologie.

Het thema van de Dies Natalis dit jaar is ‘Town and gown’ (‘Stad en toga’), om de diepgaande band tussen de universiteit en stad Utrecht te benadrukken. De een kan niet floreren zonder de ander. Dit thema komt ook tot uitdrukking in Bhatia’s interdisciplinaire manier van werken en haar toewijding aan de volgende generatie van wetenschappers, waarvoor zij internationaal veel erkenning krijgt.

Het eredoctoraat wordt uitgereikt door Wouter Dhert, decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de positionering van regeneratieve geneeskunde in Nederland. Dhert is een sleutelfiguur in het creëren van bewustwording over de samenwerking tussen wetenschap en technologie en is nauw betrokken bij het universitaire initiatief op het gebied van diversiteit.

Erepromotor Niels Geijsen, hoogleraar bij het Hubrecht Instituut en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, richt zich op de ontwikkeling van nieuwe gentechnologieën voor de behandeling van erfelijke aandoeningen bij mensen. Hij heeft Bhatia leren kennen toen hij als onderzoeker in Boston werkte.

“Bhatia is een zeer inspirerende onderzoeker en ik ben vereerd om deel te mogen nemen aan deze ceremonie”, zegt Geijsen. “Bhatia is uniek, niet alleen als schakel tussen verschillende vakgebieden, maar ook als pleitbezorger voor diversiteit en jong talent.”

Op dinsdag 28 maart geeft Bhatia een presentatie over haar onderzoek en het belang van investeren in jong talent met een diverse, internationale achtergrond in de wetenschap. Aansluitend aan deze lezing wordt het eerste Utrechtse studententeam gepresenteerd dat gaat meedingen in de International Genetically Engineered Machine (iGEM)-competitie.

De iGEM-competitie komt voort uit een initiatief van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) om jonge, talentvolle wetenschappers te promoten. De competitie geeft studenten de unieke kans zelf een onderzoeksproject te verzinnen, hier geld voor te werven, het project te plannen, uit te voeren en uiteindelijk te presenteren aan een jury van wetenschappelijke topexperts tijdens de jaarlijkse iGEM Giant Jamboree in Boston. In november dit jaar laten daar naar verwachting meer dan 300 teams uit ruim 42 landen hun resultaten zien.

Prof. Sangeeta Bhatia is verbonden aan het Howard Hughes Medical Institute en het Institute for Medical Engineering and Science and Electrial Engineering and Computer Science van MIT.

Ze is directeur van het Marble Center for Cancer Nanomedicine, lid van het Ludwig Center for Molecular Oncology – beide onderdeel van het Koch Institute for Integrative Cancer Research van MIT. Daarnaast is zij verbonden aan het Harvard Stem Cell Institute en het Broad Institute, en biomedisch technoloog bij het Brigham & Women’s Hospital.

Bhatia is via verkiesbare lidmaatschappen geëerd voor haar interdisciplinaire bijdragen aan het onderzoeksveld, heeft volgens Fast Company en buitenlandse bladen erkenning verworven als uitvinder die de wereld verandert met haar technologische toepassingen, en ontving in 2014 de Lemelson-MIT Prize (de ‘Oscars onder de uitvinders’) en in 2015 de Heinz Award for Technology.

Ze wordt gezien als één van de tien meest invloedrijke vrouwen binnen de biotechnologie, en is in 2003 toegevoegd aan de MIT Technology Review TR100 als één van ’s werelds topvernieuwers onder de 35 jaar.