• 23/01/2012

O&O: word lid van een startende TETRA-gebruikersgroep

Het Innovatiecentrum Antwerpen signaleert een opportuniteit voor wie wil investeren in innovatie en O&O. Voor bepaalde startende TETRA-projecten kunt u lid worden van een gebruikersgroep.

Trefwoorden: #ict, #innovatie, #innovatiecentrum, #onderzoek, #ontwikkeling, #research, #software, #tetra

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE -- In de aanloop van een aantal collectieve TETRA-onderzoeksprojecten kunt u zich opgeven als lid van een gebruikersgroep. Dat betekent dat u het project mee kunt sturen en dat u de resultaten van het onderzoek in kwestie ontvangt én mag gebruiken.

Het IWT van de Vlaamse overheid financiert 92,5% van het onderzoeksbudget, de overige 7,5% komt van de leden van de gebruikersgroep. De kost voor uw bedrijf is dus minimaal.

Hieronder volgt een lijst van TETRA-projecten met gebruikersgroepen.

Industriële Toepassingen van Objectcategorisatie
Het herkennen van objecten in beelden wordt reeds geruime tijd toegepast in de industrie, voor zover het uitzicht van het te herkennen object goed op voorhand gekend is. Voorbeelden zijn het lezen van gedrukte teksten (OCR) en het detecteren en nameten van auto-onderdelen (zie fig. 1). In dit project gaan we een stap verder.
Contact: Toon Goedemé, toon.goedeme@lessius.eu

Betrouwbaarheidsanalyse van gietstukken met behulp van simulatietechnieken
Tegenwoordig worden zowat alle structureel belaste componenten in een mechanische constructie ontworpen met behulp van CAE-technieken. Opdat de ontwerper een waarheidsgetrouw beeld zou krijgen van de kwaliteit van zijn ontwerp dient hij echter te beschikken over nauwkeurige gegevens. De doelstelling van dit project is om na te gaan in hoeverre intervaltechnieken een oplossing bieden om onzekerheid bij gietstukken door te rekenen naar onzekerheid op analyseresultaten.
Contact: David Moens, david.moens@lessius.eu

Modelleren in software-engineering voor ingebedde systemen
Steeds vaker worden modellen gebruikt ter ondersteuning van ingenieurs: als startpunt van een ontwerp, om met simulatie een denkpiste uit te testen, om informatie uit te wisselen tussen verschillende ontwerpers, om testen te systematiseren, om automatisch code te genereren, enz. Tal van modelleringstalen zijn hiervoor ontwikkeld, van causale blokdiagrammen (bvb. in Matlab/Simulink) en toestandsautomaten tot domeinspecifieke modelleringstalen.
Contactpersonen: Paul De Meulenaere, paul.demeulenaere@kdg.be - Hans Vangheluwe, hans.vangheluwe@ua.ac.be

Optimalisatie van gewijzigde atmosfeerverpakkingen voor bakkerijproducten op basis van microstructuuranalyse
Veel levensmiddelen worden verpakt in een gewijzigde atmosfeer voor het verlengen van de houdbaarheid. Bij poreuze voedingsmiddelen, zoals bakkerijproducten, doen zich gasuitwisselingen voor tussen product en kopruimte in de verpakking.
Contact: Leen Van Campenhout, Leen.Van.Campenhout@khk.be

Innovatieve stikstofverwijdering in conventionele industriële actief-slib systemen
Het doel van het project is het ter beschikking stellen van onderbouwde hulpmiddelen en kennis voor het ontwerp, de dimensionering en de realisatie van economisch en ecologisch optimale warmwatersystemen.
Contact: Jan Dries, jan.dries@kdg.be

Sanitair Warm Water
Het doel van dit project is het ter beschikking stellen van onderbouwde hulpmiddelen en kennis voor het ontwerp, de dimensionering en de realisatie van economisch en ecologisch optimale warmwatersystemen.
Contact: Ivan Verhaert, Ivan.Verhaert@khk.be - Eddy Janssen, Eddy.Janssen@KdG.be - Bart Bleys, Bart.bleys@bbri.be

Een onderneming beter (be)sturen m.b.v. management informatie
In een steeds sneller draaiende economie, moeten organisaties steeds sneller beslissen - en tot beter geïnformeerde besluitvorming komen. Meten is dan ook weten: beleidsinformatie (Business intelligence) zorgt ervoor dat het management gemakkelijk en snel beschikt over de nodige cijfers.
Contact : hans.tubbax@lessius.eu

Bron: Innovatiecentrum Antwerpen