Interregproject ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ op volle toeren

Het Interregproject ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ wil onderzoeken over welke competenties de professional van de toekomst moet beschikken om in deze sector aan de slag te gaan.

Trefwoorden: #biobased, #biogebaseerde economie, #Grenzeloos Biobased Onderwijs, #Interreg, #onderwijs, #opleiding

Lees verder

Opleiding

( Foto: screenshot biobasedonderwijs.eu )

ENGINEERINGNET.BE - Op basis van de resultaten van dit project willen de partners concreet richting geven aan grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s om toekomstige werknemers in de biogebaseerde economie op te leiden.

De biogebaseerde economie, waarin biomassa de rol overneemt van fossiele brand- en grondstoffen, biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. De komende vijf jaar ontstaan er in deze regio alleen al zo’n 5.000 banen binnen deze sector. De kennis van huidige werknemers in de industrie schiet echter nog te kort en de nieuwe banen kunnen nog niet vanuit het onderwijs worden ingevuld.

Het Interreg-project draait ondertussen op volle toeren, en een eerste reeks onderzoeksresultaten werd onlangs gepubliceerd. Een uitgebreide marktconsultatie leverde een matrix op die de competenties van de toekomstige experten samenvat. Het onderzoek toont duidelijk aan dat de professional van de toekomst over een goede mix van technische, valorisatie- en transversale competenties dient te beschikken.

De valorisatiecompetenties moeten werknemers in staat stellen om hun technische inhoudelijke kennis om te zetten in bijvoorbeeld economische of maatschappelijke waarde. Transversale competenties omvatten ‘verantwoordelijkheidszin’, ‘burgerschap’, maar bijvoorbeeld ook communicatieve vaardigheden.

Zeker in Vlaanderen scoren we hoog op technische competenties, maar dient nog meer ingezet te worden op valorisatie- en transversale competenties. In Nederland staat men dan weer sterker wat deze laatste twee betreft, maar moet de kwaliteit van de technische competenties daar soms wat voor inboeten.

Deze bevindingen worden nu binnen het project verder vertaald naar onderwijsprogramma’s, in doorlopende leerlijnen van het secundair tot het hoger onderwijs. Het project heeft als doel om alle leerlingen/studenten van de betrokken opleidingen inzicht bij te brengen in de biogebaseerde waardeketen, duurzaamheids- en systeemdenken aan te leren en te laten ervaren dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het verduurzamen van onze economie.

Op die manier is het project een goede test om de resultaten straks te verspreiden naar andere onderwijsinstellingen.


(bron: HoGent)

Dit zijn de partners in dit project:
Thomas More Kempen, Avans Hogeschool, Stichting Biobased Delta, Gemeente Dordrecht, Heilig Graf Turnhout, HoGent, Hogeschool Inholland, Universiteit Hasselt, VITOStrategische Projectorganisatie Kempen, Da Vinci College, University of Applied Science, Biobased Training Centre en ROC West-Vlaanderen.