Pidpa en water-link gaan samenwerken in provincie Antwerpen

Pidpa en water-link ondertekenden een uniek samenwerkingsakkoord. Ze gaan de komende jaren samen 42 miljoen euro investeren om hun transportinfrastructuur voor drinkwater te versterken.

Trefwoorden: #drinkwatervoorziening, #Pidpa, #provincie Antwerpen, #samenwerking, #water-link

Lees verder

Techniek

( Foto: water-link )

ENGINEERINGNET.BE - Deze samen­werkings­over­een­komst benadrukt de complementariteit van beide bedrijven. Samen zorgen zij voor een solide basis op het vlak van de drinkwatervoorziening in de provincie Antwerpen.

In de eerste plaats zullen Pidpa en water-link gezamenlijke investeringen uitvoeren in de transportinfrastructuur van beide bedrijven. Zo willen zij verder inzetten, op aangeven van de Vlaamse Regering, op leveringszekerheid en een efficiëntere exploitatie van de reeds bestaande infrastructuur.

Er wordt een nieuwe drinkwaterleiding met diameter 900 aangelegd tussen de Noorder- en Zuiderproductie van water-link. Een deel van de Collector langs het Albertkanaal wordt hiervoor omgebouwd tot drinkwaterleiding. Vervolgens wordt een nieuwe leiding met diameter 900 aangelegd naar de Zuiderproductie in Rumst.

Zo kan water-link tot 100.000 m³ per dag vanuit haar Noorderproductie aan de Zuiderproductie leveren. Via Nederviersel kan water-link in noodsituaties tot 66.000 m³ drinkwater per dag afnemen van Pidpa. Dit is een enorme verbetering van de leveringszekerheid.

Meer noordelijk worden bijkomende verbindingen tussen de netten van water-link en Pidpa voorzien, zodat ook daar wederzijdse leveringen mogelijk worden.

Daarnaast, als tweede onderdeel van de overeenkomst, wordt de overname door Pidpa van water-link-activiteiten (drinkwater en riolering) in de gemeenten Kontich, Boechout en Kapellen mogelijk gemaakt.

Tenslotte werd overeengekomen dat een lopende rechtszaak tussen beide bedrijven wordt stopgezet.