North Sea Port groeit in alle segmenten

De overslag via zeevaart voor North Sea Port steeg met 8% in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2017 en komt uit op een totaal van 53 miljoen ton. Vorig jaar was dat nog 48 miljoen.

Trefwoorden: #binnenvaart, #fusiehaven, #goederenoverslag, #haven, #logistiek, #North Sea Port, #overslag

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Deze cijfers laten de fusiehaven dromen van een derde jaarrecord op rij. Naar alle verwachtingen zal er tegen eind dit jaar afgeklopt worden op 70 miljoen ton overslag via zeevaart.

De overslag via zeevaart van droge bulk stijgt met 5% naar 24,3 miljoen ton. De sterke bouwmarkt zorgt voor een stijging in de overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De overslag van granen blijft stabiel.

Ook de kolenoverslag, vooral voor de procesindustrie, blijft op hetzelfde niveau. Voor deze laatste geldt dat North Sea Port zich handhaaft in een dalende markt. De overslag van natte bulk neemt met ruim 13% toe tot 15,8 miljoen ton. Hier laat zich een sterke groei zien in de (petro)chemische sector (inclusief gas) en de overslag van biodiesel. Ook de boord-boordoverslag kent een stijging.

Een stijging met 6% in voornamelijk de overslag van papier en karton, bananen, staalplaten, stalen constructies en bouwmaterialen maakt dat stukgoed op 9 miljoen ton komt. De containeroverslag stijgt met 60% naar 1,2 miljoen ton als gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van reefercontainers. Roro blijft stabiel op 2,7 miljoen ton.

Het aantal zeeschepen dat de haven heeft bezocht is gestegen van 6.541 naar 7.109, een stijging van bijna 9%. De overslag via binnenvaart zit eveneens in de lift en gaat in de richting van 45 miljoen ton.

In het derde kwartaal van 2018 (17,1 miljoen ton) is de maritieme overslag +2,8% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De sterke groei die gedurende het eerste halfjaar in 2018 kon worden opgetekend, is zoals verwacht afgenomen.