Proefvaarten onbemand vaartuig op de IJzer van start gegaan

De Vlaamse Waterweg, POM West-Vlaanderen en KU Leuven zijn, binnen het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’, gestart met proefvaarten van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer.

Trefwoorden: #Autonoom varen in de Westhoek, #autonoom varen proefvaart, #De Vlaamse Waterweg, #KU Leuven, #POM West-Vlaanderen, #proefproject

Lees verder

research

( Foto: POM West-Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens een kick-offevent op 13 november in Diksmuide hebben de projectpartners de concrete werking en talrijke voordelen van dit innovatief navigatieconcept toegelicht.

Het gebruik van autonome vaartuigen biedt heel wat nieuwe toekomstmogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart: vermindering van de operationele kosten, optimalisatie onderhoud, daling aantal ongevallen, vermindering brandstofkosten, zoektocht naar geschikt personeel ...

Het departement Werktuigkunde, onder leiding van Prof. Slaets van de KU Leuven, ontwikkelde de voortstuwende duwbak. Het vaartuig, een op schaal (1/8) gemaakte Watertruck+ duwbak, is uitgerust met een propulsiesysteem waarbij de boot meters maakt door water binnen te zuigen en vervolgens terug naar buiten te duwen.

Het gebied tussen Heernisse en het Sint-Joris spaarbekken van Nieuwpoort vormt de ideale proeftuin voor de uitvoering van het project. Het scheepvaartverkeer op de IJzer is er beperkt ten opzichte van drukke en grotere vaarwegen en het testgebied heeft de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan overgedragen worden naar andere types van waterwegen.

Met dit innovatief proefproject neemt (West-)Vlaanderen een voortrekkersrol op binnen Europa. Innovatie is onontbeerlijk in de logistieke sector om een doorgedreven duurzaam goederentransport te verzekeren, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

POM West-Vlaanderen zal nu, in samenwerking met de andere projectpartners, de test- en demonstratiepilots coördineren. Deze proefperiode zal een zestal maanden duren om tot betrouwbare eindresultaten te komen.


Het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO programma. De Vlaamse Waterweg en copromotoren POM West-Vlaanderen en KU Leuven werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 622.994 euro.