VEB gaat nadruk leggen op klimaatdoelstellingen

In de nieuwe samen­werkings­overeen­komst tussen Vlaanderen en het VEB wordt het strategisch kader voor 5 jaar vastgelegd. Klimaat­doel­stellingen krijgen hierin een centrale rol.

Trefwoorden: #klimaat, #klimaatdoelstelling, #Philippe Muyters, #VEB, #Vlaams Energiebedrijf, #Vlanderen

Lees verder

nieuws

( Foto: VEB )

ENGINEERINGNET.BE - Een andere belangrijke doelstelling is om de energiedatabank Terra en een energiekennisnetwerk verder uit te bouwen. Dit alles moet leiden tot een groter bewustzijn en daadkracht binnen de Vlaamse overheid.

De rol van VEB (Vlaams EnergieBedrijf) moet de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer leiden en ondersteunen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Minister Muyters: “In deze overeenkomst geven we VEB meer slagkracht om de hindernissen voor energiebesparing weg te nemen. Het VEB moet binnen de Vlaamse overheid zowel de gangmaker als facilitator worden van een energiezuiniger beleid.”


ACHTERGROND
VEB zal zijn werking verder ontwikkelen op basis van de volgende vier pijlers:

  1. Energie-efficiëntie: VEB is nu al trekker van het Vlaams Actieplan Energie-efficiëntie en enkele grootschalige programma’s voornamelijk in de zorgsector. Het aanbod aan diensten wordt verder uitgebreid.
  2. Energielevering: Sinds eind 2016 werd het volume meer dan verviervoudigd tot 1620 GWh voor elektriciteit en verachtvoudigd tot 3315 GWh voor aardgas.
  3. Energiedata: Het dataplatform TERRA dient niet enkel voor rapportering en budgettering, maar zal ook meer en meer een rol spelen in het bewustmaken en het nemen van concrete actie in het kader van energiebesparing.
  4. Energienetwerk: Het Energienetwerk richt zich op het wegwerken van kennisbarrières en koudwatervrees door bewezen technieken te delen en onder de aandacht te brengen.