Agoria en Sirris steunen Vlaams plan rond artificiële intelligentie

In dit plan wordt een jaarlijkse investering van 30 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek, implementatie, ethiek en opleiding op het gebied van artificiële intelligentie.

Trefwoorden: #Agoria, #artificiële intelligentie, #Sirris, #Vlaanderen, #VLAIO

Lees verder

nieuws

( Foto: everythingpossible - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Zowel het beleid, de kennisinstellingen als de bedrijven werden samengebracht om een gezamenlijke visie en strategie uit te tekenen rond artificiële intelligentie en cybersecurity.

Agoria en Sirris werden samen met Voka als vertegenwoordiger van de industrie aangeduid en zaten mee aan het stuur om het programma uit te werken samen met de kennisinstellingen en beleidsmakers.

Het is absoluut een belangrijke stimulans om ook in de toekomst nog meer samen te werken. Vooral omdat het programma aantoont dat innovatiemiddelen in de toekomst nog veel meer vraaggestuurd zouden moeten worden ingezet, d.w.z. gekoppeld aan de noden uit de bedrijfswereld.

Een gelijkaardige programma voor andere domeinen zoals bijvoorbeeld advanced manufacturing zouden zeker even zinvol kunnen zijn.

Wat het eerste luik, strategisch basisonderzoek betreft, zal het van uiterst belang zijn dat deze gericht is op relevante thema’s voor de Vlaamse industrie, met dus valorisatiepotentieel op termijn. Een Vlaamse industriële adviesraad dat het basisonderzoek mee aanstuurt, is daarom absoluut noodzakelijk en is voorzien. Het departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI) zal hierop toezien.

Agoria Vlaanderen en Sirris zijn dan ook tevreden dat het zwaartepunt van het impulsprogramma ligt op het luik ‘implementatie door bedrijven’ dat bijzonder veel kansen biedt voor bedrijven.

Bedrijven zullen zowel individueel als in groep gemakkelijker toegang krijgen tot expertise en kennis ter zake en gestimuleerd worden om innovatie-experimenten op te zetten om zo een snellere vraaggedreven adoptie van deze nieuwe technologieën door onze industrie te bewerkstelligen.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) neemt de coördinerende rol op zich in het luik implementatie. Voor de bedrijfswereld komt het er nu op aan dat de oproepen voor projecten zo snel mogelijk worden gelanceerd.

Een ander pluspunt van het programma is dat er ook middelen geïnvesteerd worden in onderwijs en vorming rond het thema. Cruciaal dat hierbij gekeken wordt naar zowel de bedrijven als de burgers.