Onze sector wordt gekenmerkt door een aantal complexe evoluties

Advies- en ingenieursbureaus komen in aanraking met uitdagingen waarvan de impact veel breder gaat dan enkel het domeinspecifieke. Zoals bijvoorbeeld klimaatuitdagingen en energietransitie.

Trefwoorden: #adviesbureau, #Bernard Gilliot, #ingenieursbureau, #ORI

Lees verder

ORI

ENGINEERINGNET.BE - Advies- en ingenieursbureaus spelen binnen deze uitdagingen een belangrijke rol, en mede dankzij een internationaal erkende expertise in verschillende domeinen zijn de Belgische advies- en ingenieursbureaus de onafhankelijke go-between tussen maatschappij en beleid.

Thema’s zoals energie- en industrietransitie, adaptive urban planning, duurzaam mobiliteitsmanagement, circulair bouwen en leven, enz. bepalen nu reeds onze manier van leven, en zullen dit verder blijven bepalen in de toekomst.

In het huidige en toekomstige digitale tijdperk is samenwerking, de verdere verfijning van bestaande tools en de ontwikkeling van nieuwe technieken en technologieën noodzakelijk. Deze zullen allemaal in het teken staan van big data en artificiële intelligentie, en de communicatie tussen alle actoren in het proces, zowel mens als robot. Deze cognitieve collaboratie zal tevens de standaard zijn in alle methodologieën en managementtechnieken, en grotendeels de toekomst van onze sector bepalen.

Virtual en augmented reality zullen onlosmakelijk verbonden zijn met de manier waarop advies- en ingenieursbureaus huidige en vooral toekomstige projecten van a tot z uitvoeren. Beide technologieën zullen een beslissende rol spelen in de transformatie van de taken van zowel ingenieurs als architecten.

De evolutie die onze sector in het bijzonder, en de bouwsector in het algemeen, zal meemaken, zal tevens een impact hebben op de manier waarop wij omgaan met energie. Onze energiebehoefte zal in de nabije toekomst anders gedefinieerd zijn, mede dankzij slimme gebouwen, steden en infrastructuur, en de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Advies- en ingenieursbureaus zetten zich continu in om de projecten van de toekomst op een duurzame en energie-efficiënte manier uit te voeren.

Duurzaamheid en technologie zullen dan ook de komende jaren de bouwsector bepalen, en ingenieurs zullen de belangrijke taak hebben om de schakel te zijn tussen beleid en maatschappij. Ondanks alle technologische innovaties mogen we niet vergeten dat ingenieurswerk nog lang mensenwerk zal blijven. Beslissingen nemen, risico’s in kaart brengen, opzoeken van technologische grenzen, … het zijn maar enkele van de unieke karakteristieken van de moderne ingenieur.

ORI zet zich tevens in voor de promotie van het ingenieursberoep, en zorgt voor nauwe contacten met de academische wereld en de jonge talenten. Op dit moment is de vraag naar ingenieurs groter dan het beschikbare aanbod, maar door de vele inspanningen van de verschillende actoren, hopen we in de toekomst de marktsituatie om te draaien. De jongeren van nu zijn de beleidsmakers, ingenieurs, wetenschappers en innovators van morgen.


door Bernard Gilliot, Voorzitter ORI vzw