Femtoseconde-lasertechnologie reduceert wrijving

Onderzoek bij Sirris heeft aangetoond dat het aanbrengen van kleine gaatjes in glijdende oppervlakken, met femtoseconde-lasertechnologie, een positief effect heeft op het wrijvingsgedrag.

Trefwoorden: #bewegende delen, #femtoseconde-lasertechnologie, #motoren, #Sirris, #wrijving

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE - Wrijving tussen bewegende delen speelt een belangrijke rol in onder meer motoren, lagers, scharnieren en vele andere toepassingen. Hoe kleiner de wrijving, hoe minder energie er nodig is om de onderdelen te laten bewegen en ook hoe minder slijtage.

Schokken (slip-stick-effect) worden kleiner door de overgang vanuit stilstand naar beweging zo vlot mogelijk te maken. Bepalend hierin is hoe dat de oppervlakken die met elkaar in contact staan eruit zien (ruwheid), alsook het gebruikte smeermiddel.

Onderzoek bij Sirris heeft aangetoond dat het aanbrengen van kleine gaatjes in glijdende oppervlakken een positief effect heeft op het wrijvingsgedrag. De wrijving (wrijvingskracht) zwakt tot meer dan een factor 4 af, zoals te zien op bovenstaande figuur. Dezelfde tendens wordt waargenomen in het slip-stick-effect.

De submicron-structuren worden gemaakt met behulp van de femtoseconde-lasertechnologie. In vergelijking met de traditionele nano-gepulste laser is deze recente technologie gekend voor het maken van zuiver en scherp gedefinieerde structuren.


(bron en beelden: Sirris)

De figuur toont een voorbeeld van dit positieve effect, waar de wrijvingscoefficient wordt gemeten terwijl de sample oscilleert. Dit voor verschillende gaatjes geometrieën en dichtheid, in een omgeving met een vet als smeermiddel. Voor de samples met microstructuren is de wrijvingscoëfficiënt, alsook zijn variaties, significant kleiner.