VEB krijgt Marc De Clercq als nieuwe voorzitter

De Vlaamse regering heeft Marc De Clercq voorgedragen als nieuwe voorzitter voor het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Hij volgt Bart Huybrechts op, die deze functie de afgelopen vijf jaar opnam.

Trefwoorden: #Marc De Clercq, #VEB, #Vlaams EnergieBedrijf

Lees verder

HR

( Foto: VEB )

ENGINEERINGNET.BE - Een nieuwe Vlaamse regering betekent ook een nieuwe voorzitter voor het Vlaams EnergieBedrijf, een private EVA van de Vlaamse overheid. De keuze viel op Marc De Clercq, ere-vicerector Universiteit Gent.

De Clercq was indertijd de eerste economist die doctoreerde met een proefschrift over de economie van het milieubeleid. Vanaf 1997 had hij de leiding over meer dan 30 onderzoeksprogramma’s inzake milieueconomie en milieubeleid.

De missie van het VEB om de klimaatdoelstellingen van de publieke sector te realiseren, zit hem dus als gegoten. Hij heeft ook een uitgebreide ervaring met raden van bestuur. Hij zetelde onder andere in die van de VRT, VIB, VLIR en UGent.

Tijdens het beleid van vorige voorzitter Bart Huybrechts ging het VEB van een start-up naar een scale-up en heeft het ondertussen al een veertigtal collega’s in dienst.