Europees actieplan brengt ICT-normalisatiebehoeften in kaart

Het plan heeft betrekking op ICT-normalisatie in vijf prioritaire gebieden, die meest urgent zijn voor voltooiing van de digitale interne markt: 5G, cloud, cybersecurity, big data en IoT.

Trefwoorden: #5G, #big data, #blockchain, #breedband, #cloud, #cybersecurity, #cyber veiligheid, #digitalisering, #e-health, #EU, #Europese Commissie, #ICT, #IoT, #kunstmatige intelligentie, #open data, #opslag, #slimme meters, #smart grid

Lees verder

Nieuws

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.BE - Met dit plan wordt getracht een lijst op te stellen van alle bekende gebieden waarop ICT-normalisatie de beleidsdoelstellingen van de EU kan ondersteunen.

In het voortschrijdend plan 2020 worden 165 acties genoemd, die gegroepeerd zijn in vier thematische gebieden: key enablers en veiligheid, maatschappelijke uitdagingen, innovatie voor de digitale interne markt van de EU en duurzame groei.

De Commissie heeft vijf prioritaire gebieden vastgesteld: 5G, cloud, cybersecurity, big data en internet of things (IoT) - waar zij ICT-normalisatie het meest urgent acht voor de voltooiing van de digitale interne markt.


De vier thematische gebieden omvatten meerdere technologiën, diensten en vaardigheden, en zijn als volgt gedefinieerd in het voortschrijdend plan van 2020:

  • Key enablers en veiligheid: kunstmatige intelligentie, European Global Navigation Satellite System, 5G, cloud computing, IoT, cyber veiligheid, elektronische identificatie (e-signatures, e-Privacy), e-Infrastructuren voor onderzoeksdata, breedband infrastructuur, toegankelijkheid van ICT producten en diensten, publieke sector informatie, open data en big data.
  • Maatschappelijke uitdagingen: e-Health, gezond leven en ouder worden, digitale vaardigheden, online leren, nood communicatie, e-government, eCall.
  • Innovatie voor de digitale interne markt: e-aanbesteding, e-facturering, digitale cinema, fintech en regtech standaardisatie, blockchain en opslag van digitale informatie.
  • Duurzame groei: smart grid en slimme meters, en diensten hiervoor, smart cities en dito communicatie technologie, efficiënt energiegebruik, milieu impact van ICT, slimme vervoersystemen, e- mobiliteit, elektronische tolwegen, advanced manufacturing, robotica en autonome systemen, duurzaam bouwen door modellering, en digitalisering van water management.