Jan Parys is nieuwe voorzitter van ORI

Tijdens de Algemene Vergadering van ORI werd Jan Parys, CEO van Antea Group, officieel voorgesteld als nieuwe nationale voorzitter. Hij volgt Bernard Gilliot (Tractebel) op.

Trefwoorden: #Jan Parys, #ORI, #voorzitter

Lees verder

ORI

( Foto: ORI )

ENGINEERINGNET.BE - Parys zal samen met het bestuursorgaan en de managing director van ORI, Christophe Hautier, de strategische lijnen mee helpen uitzetten. In dit artikel neemt de kersverse voorzitter het woord.

Jan Parys, Voorzitter ORI vzw: “De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zorgde er voor dat het openbare leven en het bedrijfsleven bijna stil vielen. Bedrijven en overheden kwamen onder druk te staan als gevolg van een gebrek aan middelen en mensen.

Projecten en werven in de grond-, weg- en waterbouw en in de gebouwenconstructie werden stelselmatig stilgelegd. Deze ontwikkelingen hadden en hebben nog steeds een grote invloed op de activiteiten van de advies- en ingenieursbureaus.

Dankzij een structurele implementatie van tele/thuiswerken en teleconferencing doorheen de jaren hebben onze leden reeds de nodige kennis en expertise opgebouwd om zelfs in deze uitzonderlijke omstandigheden advies- en studiewerkzaamheden zo goed mogelijk verder te zetten.

Advies- en ingenieursbureaus kunnen daarom borg staan voor het verder blijvend professioneel oppakken van de aan hen toevertrouwde projecten. Echter zal de huidige situatie voor gevolg kunnen hebben dat het te doorlopen traject van onze projecten onder druk komt te staan.

Opdrachtgevers en stakeholders hebben namelijk meer tijd nodig om te participeren aan het proces, en het verzamelen van de benodigde data (bijvoorbeeld topografische opmetingen, bodemanalyses, stabiliteitsonderzoeken, sonderingsonderzoeken, …) kan meer tijd in beslag nemen.

ORI zal ook in de komende jaren advies-en ingenieursbureaus op gepaste wijze representeren en informeren. Hiervoor stelden we onlangs onze missie en strategie vast. Wij richten onze focus op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen: energietransitie, leefbare steden, klimaatverandering, multimodale mobiliteit en circulaire economie. Het steeds sneller veranderen van onze omgeving is hierbij de enige constante.

We wensen onze huidige leefwereld optimaal te doorgronden om onze toekomstige situatie op een innovatieve wijze te verbeteren.“