Digitalisering binnenvaart voor meer efficiëntie en veiligheid

Zeven partners slaan de handen in elkaar om een innovatief meldplatform, SWINg, voor de binnenvaart uit te bouwen tegen 2021 en worden zo voorlopers in Europa inzake digitalisering.

Trefwoorden: #binnenvaart, #haven van Oostende, #meldplatform, #Port of Antwerp, #Port of Zeebrugge, #Swing

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Eens het meldplatform actief zal zijn, hoeven schippers en binnenvaartondernemers slechts éénmaal en digitaal de reis-, lading- en scheepsgegevens te melden binnen Vlaanderen en de Westerschelde. Momenteel moeten ze bij iedere autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen telkens dezelfde gegevens melden.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg: “Bij de ene autoriteit kan dit digitaal, bij de andere moet het via VHF-radio gebeuren en in sommige gevallen moet men zelfs van boord gaan om een formulier af te geven in het loket. Het nieuwe meldplatform SWINg (Single Window for Inland Navigation) maakt een einde aan dit uitvoerig administratief werk.”

Via (bestaande) software worden de gegevens doorgestuurd naar het meldplatform, dat de gegevens automatisch doorstuurt naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute van het schip.

Het meldplatform en de eigen digitale applicaties van de autoriteiten zijn immers op elkaar afgestemd. De melder hoeft de gegevens dus nog maar eenmaal door te sturen, digitaal. De uitwisseling van gegevens gebeurt conform de GDPR-wetgeving.

SWINg zorgt niet alleen voor een administratieve vereenvoudiging, het maakt de binnenvaart nog veiliger en efficiënter. Minder vaak melden betekent minder afleiding voor de schipper en de kans op ongevallen neemt af omdat men niet meer aan wal moet gaan.

Daarnaast zullen de vaar- en havenautoriteiten de risico’s op incidenten beter kunnen inschatten en sneller kunnen reageren als er zich toch een incident voordoet. Ze weten namelijk op voorhand welk type schip en lading zich in de haven of op de vaarweg bevindt.

Dankzij het meldplatform zullen de trajecten van schepen ook beter gepland kunnen worden. Planningen van bruggen en sluizen worden geoptimaliseerd.


Dit zijn de partners: North Sea Port, de Vlaamse Waterweg, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

Video