Toenemend goederenvervoer via binnenvaart

In North Sea Port blijft het vervoer van goederen naar het achterland via de binnenvaart verder toenemen. Met een stijging van 4% komt dit vervoer uit op maar liefst 58%.

Trefwoorden: #binnenvaart, #duurzaam, #haven, #multimodale haven, #North Sea Port

Lees verder

nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Voor de tweede maal voerde de multimodale haven onderzoek uit naar de vervoersmogelijkheden die bedrijven (in 2019) gebruiken om goederen (aan- en afvoer) naar het achterland te vervoeren.

Daaruit blijkt dat 58% van de goederen in binnenvaartschepen wordt vervoerd. Het gaat zowel om het laden als het lossen van binnenvaartschepen. Dat is maar liefst een toename met +4% op één jaar tijd.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Daarmee wordt onze inzet op een groei naar duurzame vervoersmodi beloont met een stevige plaats in de Europese top van de zeehavens.”

Daarnaast neemt het aandeel van het wegvervoer af tot 28% (-2%). Het spoor kent een stijging van 1% tot een aandeel van 10%. Het overbrengen van lading van een schip op een ander schip of vervoersmodus (transhipment) is goed voor 4% (-3%).

North Sea Port zet actief in op een ‘modal shift’ richting binnenvaart en spoor. Het beschikt over een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen. Het ligt immers op het kruispunt van de Europese vervoersmogelijkheden inzake binnenvaart, spoor (tot in China) en wegvervoer en op een aantal Europese vervoerscorridors.