COVID-19 hield buitenlandse investeringen in Vlaanderen niet tegen

In 2020 lanceerden buitenlandse bedrijven 224 nieuwe investeringsprojecten en creëerden zo 4.717 nieuwe jobs in Vlaanderen. 13% lager dan in 2019, maar gezien corona beter dan verwacht.

Trefwoorden: #FIT, #Flanders Investment & Trade, #investering, #onderzoek & ontwikkeling, #research & development

Lees verder

Nieuws

( Foto: anawat - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaams minister-president Jan Jambon maakt deze cijfers vandaag bekend op basis van analyses van Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt.

Het aandeel Europese investeringen in Vlaanderen was nooit eerder zo hoog als in 2020. Met 151 projecten of 67,41% van het totaal aantal investeringen, vormt dit een verdere consolidatie van het al historisch hoge peil van 2019 (67,05%).

Europese investeringsprojecten creëerden het voorbije jaar bovendien 3.379 jobs, een toename van 1,41% in vergelijking met 2019. Het aandeel door Europese investeringen gecreëerde jobs bereikte in 2020 zo een recordhoogte van maar liefst 71,63% tegenover 61,89% in 2019.

Ruim 2 op de 3 buitenlandse investeringen in Vlaanderen komen van bedrijven die hun activiteiten in de regio vanaf nul opstartten. Het aandeel van zogeheten greenfield-projecten bedroeg zo in 2020 maar liefst 67,41% tegenover 55,81% in 2019.

Het aandeel van fusies en overnames kende een terugval en daalde tot 18,75% ten opzichte van 30,62% in 2019, terwijl de uitbreidingsprojecten bleven hangen op een aandeel van 13,84% (evenveel als in 2019).

Opvallend is dat het aantal jobs gerelateerd aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling is verdrievoudigd ten opzichte van 2019: van 300 naar 898 (of van 5,57% naar 19,04%).

Ten opzichte van 2019 ging het totale investeringsbedrag omlaag van 5,20 naar 2,39 miljard euro. Een daling die enerzijds te wijten is aan de wereldwijde economische gevolgen van COVID-19. Anderzijds staan 2018 en 2019 in de cijferoverzichten genoteerd als uitzonderlijke recordjaren.