Haalbare en betaalbare precisie­landbouw­technieken tot bij de teler brengen

Met het nieuwe PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ willen Inagro en Hogeschool VIVES betaalbare smartfarmingtechnieken tot bij de landbouwer brengen.

Trefwoorden: #bemesting, #bodemscan, #Hogeschool VIVES, #Inagro, #landbouwer, #monitoring, #PDPO, #precisielandbouwtechnieken, #smart farming, #Smartfarming op het menu, #teler, #WatchIT grow, #West-Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Inagro )

ENGINEERINGNET.BE - De laatste jaren zijn landbouwbedrijven sterk gegroeid in oppervlakte en in productie per hectare. Door die schaalvergroting is het voor de landbouwer moeilijker om een goed overzicht te bewaren over de stand van zaken op zijn percelen.

“Er is veel interesse in nieuwe technieken”, vertelt Gies Van Den Daele, onderzoeker precisielandbouw bij Inagro. “Toch hebben landbouwers nog veel vragen en twijfels over de kosten en baten. Samen met Hogeschool VIVES willen we daar op inzetten in het project 'Smartfarming op het menu'.”

Voor de landbouwer is het niet eenvoudig om te weten welke smartfarmingtechniek hij wanneer moet toepassen. Daarom ontwikkelden Inagro en Hogeschool VIVES een beknopt stappenplan. “Dat helpt om technieken volgens een doordachte strategie in te zetten.” Zo pakt het project uit met een driegangenmenu: Bodem meten is weten, Gewasmonitoring en Actie.

Een bodemscan brengt de variërende bodemeigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid, pH en organisch koolstofgehalte, in kaart. Met die gegevens worden taakkaarten opgesteld die de landbouwer gebruikt om een perceel plaatsspecifiek te bewerken. Denk daarbij aan variabel bekalken, planten, zaaien of bemesten. Door de groei van het gewas te monitoren, linkt de teler de bodemtoestand aan de gewasgroei en -gezondheid.

Ingrijpen kan via variabele bemesting, waarbij de landbouwer nutriëntengiften toedient op plaatsen waar het gewas ze nodig heeft en zal opnemen. Bij de oogst bepaalt een opbrengstmeting welke zones van het perceel de beste opbrengst hebben. De meting legt ook probleemzones bloot, wat waardevol is voor een volgende teelt. Tijdens krijgen West-Vlaamse landbouwers 65% korting op een bodemscan, met een maximum van 1 perceel per jaar per landbouwer.

Studenten van Hogeschool VIVES verzamelen de data, visualiseren en opvolgen deze via het toegankelijke WatchIT grow-platform. Landbouwers krijgen na de bodemscan begeleiding van een Inagro-adviseur om de kaarten te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. De adviseur geeft ook advies bij variabel planten en toedienen van kalk of compost.

In het project staan zeven West-Vlaamse pilootbedrijven centraal. Die smartfarmingambassadeurs dienen als katalysator in de streek. De landbouwers zullen op een van hun percelen doorheen de volledige teelt smartfarmingtechnieken toepassen.

Bij elke stap krijgen ze begeleiding van Inagro en Hogeschool VIVES. Op het einde van het seizoen delen deze ambassadeurs hun ervaringen via infoavonden.