Ontwikkeling universele standaard voor ’Orgaan-op-een-chip’

Een internationaal consortium met tientallen partners bouwt een universele standaard, om in de toekomst meerdere orgaanchips aan elkaar te koppelen om een heel lichaam te simuleren.

Trefwoorden: #Demcon, #Hy2Care, #OnePlanet Research Center/imec, #Orgaan-op-een-chip, #orgaanchips, #TNO, #TU Delft, #TU Eindhoven, #ULeiden, #UMC Utrecht, #Unilever, #universele standaard, #UTwente, #WUR

Lees verder

research

( Foto: hDMT )

ENGINEERINGNET.BE - Orgaanchips worden vooral gebruikt door onderzoekers om beter te begrijpen hoe cellen zich gedragen in hun micro-omgeving of hoe ziektes zich ontwikkelen.

Van grootschalig gebruik door farmaceuten is geen sprake omdat een universele standaard ontbreekt. Er zijn namelijk vele soorten chips, elk met een ander ontwerp, afmeting en van een ander materiaal.

Daar willen tien onderzoeksgroepen van 8 universiteiten, verenigd in het Nederlandse orgaan-op-chip consortium hDMT, nu verandering in brengen. Dit doen zij samen met 21 bedrijven, 3 kennisinstellingen en 2 stichtingen.

Doel is een gestandaardiseerd en modulair platform ontwikkelen voor orgaanchips: de ‘SMART Organ-on-Chip’. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kende 3,4 miljoen euro toe. De partners investeren 1,4 miljoen euro in het project.

Om de chips te kunnen standaardiseren bouwen de onderzoekers een ‘docking’-plaat met een standaardafmeting, waarin de vloeistofkanalen en de elektronica zitten. Daarna kunnen de chips er als modules op worden geklikt, in elke gewenste combinatie.

Het systeem sluit aan bij farmaceutische processen en biomedische R&D. Bijvoorbeeld om te kunnen werken met pipetteerrobots en ingewikkelde microscopische technieken.

Ook wordt het een toegankelijke ‘open-technologie’, zodat andere bedrijven hun eigen toepassingen kunnen ontwikkelen en toevoegen aan het bestaande platform.

De onderzoekers richten zich in het bijzonder op de ontwikkeling van littekenweefsel: fibrose. Fibrosevorming schiet bij organen soms door tot woekerende bindweefselgezwellen. Daarbij speelt de omgeving van het orgaan een grote rol.

Het is daarom cruciaal om bij het bestuderen van dit proces die omgeving mee te nemen in orgaanchips. Het team bouwt nu weefselchips van darm, huid en gewrichten om de processen op systeemniveau te bestuderen.


Partners zijn onder meer Amsterdam UMC/VUmc, TU Delft, TU Eindhoven, UMC Utrecht, ULeiden, UTwente, WUR, 300MICRONS, Applikon, BioLamina, Convergence, Demcon, Hy2Care, OnePlanet Research Center/imec, TNO en Unilever.


Video: