Bioreactoren voor ArcelorMittal Steelanol-installatie geïnstalleerd

ArcelorMittal Belgium bereikt hiermee een belangrijke mijlpaal in de bouw van het baanbrekend Steelanol-project, waarmee het bedrijf grote stappen richting koolstofneutraliteit zet.

Trefwoorden: #ArcelorMittal, #bioreactoren, #koolstof, #koolstofneutraliteit, #Steelanol

Lees verder

Techniek

( Foto: ArcelorMittal )

ENGINEERINGNET.BE - De vier bioreactoren werden in maart 2021 per schip geleverd, en na transport een hijswerk staan alle vier de bioreactoren nu rechtop.

De Steelanol-installatie (een investering van 165 miljoen euro en de eerste in haar soort in Europa) zal 80 miljoen liter duurzame ethanol per jaar produceren, wat overeenkomt met bijna de helft van de huidige jaarlijkse vraag in België in een markt voor hernieuwbare ethanol met een groot groeipotentieel.

De duurzame ethanol die in de Steelanol-installatie wordt geproduceerd, kan worden gebruikt als brandstof voor transport of als bouwsteen voor de productie van chemicaliën.

Met de inbedrijfstelling en eerste productie die in 2022 wordt verwacht, betekent dit een belangrijke stap in de richting van het circulaire gebruik van koolstof en het einde van koolstof voor eenmalig gebruik, waarbij gassen niet langer als afval maar als grondstof worden beschouwd.

Bovendien betekent het hergebruik van koolstof dat het ethanolproductieproces van Steelanol op geen enkele manier concurreert met voedselgewassen of grond voor voedselgewassen, zoals dat het geval is voor “traditionele” ethanol.

Het proces dat op deze site wordt toegepast, kan niet alleen gebruik maken van de industriële gassen van de huidige staalproductiemethoden, maar is volledig flexibel en kan zich aanpassen naarmate de industrie overschakelt op toekomstige staal­productie­tech­nologieën met een grotere input van groene waterstof.

De technologie werd ontwikkeld door LanzaTech, samen met Primetals Technologies en E4tech.


Over het proces in de bioreactoren
De omzetting van industrieel gas in duurzame ethanol vindt plaats in vier bioreactoren, die kunnen worden beschouwd als het hart van de installatie. Elke bioreactor bestaat uit een tank met vloeistof, voedingsstoffen en in de natuur voorkomende micro-organismen.

Een belangrijk element van het proces is om het gas goed in de vloeistof te mengen, zodat de micro-organismen de omzetting van het koolstofhoudende gas naar ethanol onder de meest efficiënte omstandigheden kunnen voltooien.

Om maximale circulariteit na te streven, maakt een waterbehandelingsinstallatie het hergebruik van water, de terugwinning van waardevolle voedingsstoffen en de productie van energie uit verkregen biogas mogelijk.