Naadloos geïntegreerde elektronische overstroombeveiliging

Klassieke zekeringen schieten vaak tekort in 24 V DC-applicaties. Ze reageren te traag wanneer de overbelasting beperkt blijft, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Trefwoorden: #Beckhoff, #EL922X, #elektronisch, #overstroombeveilig, #zekering

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Elektronische zekeringen zijn voor deze toepassingen de juistere keuze dankzij hun snelheid en nauwkeurigheid. Met de EL922X serie van Beckhoff krijgt u meer dan elektronische overstroombeveiliging alleen. Door te werken met een standaard EtherCAT-klem krijgt u een geïntegreerde oplossing die bovendien heel veel inzicht kan genereren in uw toepassing voor een efficiënte, transparante conditiebewaking.

24 V DC-applicaties vragen om de nodige aandacht voor stroombeveiliging. “Wanneer zich een kortsluiting zou voordoen op een van de kabels, bestaat het risico dat het volledige 24 V DC-voedingsnetwerk uitvalt. Een fout op één aftakking betekent een fout op het volledige netwerk”, opent Philippe Hénin, productspecialist I/O bij Beckhoff.

Daarenboven is het belangrijk om de kabels te beschermen. “Als er een te hoge stroom door passeert kunnen kabels defect gaan. Door de stroom op verschillende aftakkingen te monitoren en te beveiligen, kunnen er bovendien abnormale situaties gedetecteerd worden die kunnen wijzen op problemen. Overstroombeveiliging waakt dus niet alleen over uw voeding en kabels, maar ook over de werking van uw toepassing.

Beperkingen van klassieke zekeringen
Er bestaan meerdere mogelijkheden om uw 24 V DC-toepassingen afdoende te beveiligen. De klassieke manier omvat het gebruik van magneto-thermische zekeringen of thermische zekeringen. “Magneto-thermische zekeringen zijn echter niet specifiek ontwikkeld voor 24 V DC. Dat houdt in dat ze traag zullen reageren, vooral wanneer de overbelasting klein blijft. Een tweede (mogelijke) probleem is dat de nominale stroom niet regelbaar is”, geeft Hénin aan.

Thermische zekeringen hebben te kampen met dezelfde nadelen. “Daar komt nog bij dat als er zich een probleem zou voordoen, deze zekeringen gaan smelten. Ze zijn met andere woorden slechts eenmaal bruikbaar”, aldus Hénin. “Dat machinebouwers toch nog vaak naar deze technologie grijpen heeft alles te maken met het feit dat dit vertrouwde technologie is en ze niet altijd op de hoogte zijn van de alternatieven op de markt.”

Voor wie genoeg heeft aan de basisfunctionaliteiten, heeft Beckhoff de EL9221 (één kanaal, één beveiligde uitgang, instelbare of vaste nominale stroom) en EL9222 (twee kanalen, instelbare of vaste nominale stroom). Daarnaast heeft Beckhoff gedacht aan slimme extra functionaliteiten met de EL9227 reeks.

Voordelen van elektronische zekeringen
Want sinds een aantal jaar heeft Beckhoff Automation met de serie EtherCAT klemmen EL922X een elektronische overstroombeveiliging gelanceerd. “Elektronische zekeringen brengen een aantal onmiskenbare voordelen met zich mee. Ze zijn in de eerste plaats specifiek ontwikkeld voor 24 V DC-applicaties. Ten tweede reageren ze heel snel en uiterst nauwkeurig wanneer er zich een overbelasting voordoet.

Waar (magneto-)thermische zekeringen er uren over kunnen doen om een beperkte overbelasting te detecteren, gebeurt dat met elektronische zekeringen letterlijk in een fractie van seconden. Ten derde stellen elektronische zekeringen gebruikers in staat om de nominale stroom te gaan regelen. In functie van waar de toepassing om vraagt, kan de stroom worden verhoogd of verlaagd, allemaal met dezelfde zekering”, vat Hénin de belangrijkste troeven samen.

Geïntegreerde oplossing
Beckhoff zou Beckhoff niet zijn mocht het met zijn reeks van elektronische overstroombeveiliging er niet nog een hele resem voordelen aan toevoegen die het gebruiksgemak verder verhogen. Hénin: “Overstroombeveiliging realiseren wij in de vorm van een standaard EtherCAT-klem. Ze kan rechtstreeks in het I/O-eiland, waardoor er geen externe zekering nodig is. De klem kan dan ook dienen om het I/O-eiland te voeden: zowel de interne elektronica als alle 24 V DC-verbruikers die op het eiland aangesloten zijn, zelfs wanneer het EtherCAT netwerk nog niet operationeel is. Voeding is immers de basis en meteen beschikbaar bij opstart van de EL922X klemmen.

Dat wil dus zeggen dat er minder ruimte in de kast wordt ingenomen, dat er sneller geïnstalleerd kan worden en dat de installatiekosten dalen.” Dat het een EtherCAT klem betreft betekent eveneens dat de klem kan communiceren met de EtherCAT master. Daar is geen extra in- en uitgang voor nodig. “Dat de klem volledig geïntegreerd zit in de veldbus maakt het veel eenvoudiger om stroombeveiliging op te zetten. Andere oplossingen vragen ofwel om digitale I/O’s (voor basisfunctionaliteiten) of een aparte veldbus gateway (voor meer geavanceerde functionaliteiten) om de sturing met de zekering te laten communiceren. De EL922X klemmen maken komaf met onnodige bekabeling en complexe configuraties”, stipt Hénin aan.

Slimme extra functionaliteiten of basisversie
Voor wie genoeg heeft aan de basisfunctionaliteiten, heeft Beckhoff de EL9221 (één kanaal, één beveiligde uitgang, instelbare of vaste nominale stroom) en EL9222 (twee kanalen, instelbare of vaste nominale stroom). Daarnaast heeft Beckhoff gedacht aan slimme extra functionaliteiten met de EL9227 reeks. Vooreerst heeft de gebruiker net zoals bij de basisuitvoeringen keuze tussen regelbare of vaste nominale stroom.

De toegevoegde waarde van de EL9227 elektronische overstroombeveiliging schuilt in het inzicht in zijn applicaties dat de gebruiker in ruil krijgt.

Hénin: “De EL9227 klem beschikt over twee stroombeveiligde uitgangen, regelbaar op twee kanalen of met een vastgelegde nominale stroom per kanaal. Met de ledknoppen kan men rechtstreeks op het eiland resetten, de stroombeveiliging in- en uitschakelen of de nominale stroom instellen. Uiteraard kan men dit ook vanuit de PLC regelen of kunnen de knoppen gedeactiveerd worden voor wie dat wenst.”

Een tweede interessante kenmerk van deze klemmen is de extra statusinformatie die ze terugkoppelen. “Door de extra gegevens die ze capteren krijgen machinebouwers heel wat informatie in handen om werk te maken van conditiebewaking. Ze meten bijvoorbeeld de spanning aan de in- en uitgang, dus wat er effectief aan de applicatie geleverd wordt. Per kanaal wordt de stroom gemeten voor inzicht in het verbruik. Ze vertellen wanneer er een kortsluiting optreedt en wanneer er sprake is van overbelasting in functie van de ingestelde waarden. Ten slotte logt de EL9227 al deze gebeurtenissen met informatie over de omstandigheden in een interne file”, vertelt Hénin.

Inzicht krijgen in toepassingen
De toegevoegde waarde van de EL9227 elektronische overstroombeveiliging schuilt echt in het inzicht dat de gebruiker in ruil krijgt. “Machinebouwers willen vandaag weten wat er in hun applicatie gebeurt. Zeker wanneer er zich een probleem voordoet, is het van belang om te weten wat er precies fout ging, om dit in de toekomst te vermijden. Hoe sneller je fouten kan identificeren, hoe sneller je ze kan oplossen. Dat is precies de betrouwbaarheid die onze elektronische zekeringen bieden. Bovendien gaat het om een volledig geïntegreerde oplossing wat alleen maar voordelen biedt naar installatie en gebruik”, besluit Hénin.


Kader: Perfecte tandem van voeding en stroombeveiliging
Net zoals de EL922X klemmen met elektronische overstroombeveiliging, zijn ook de nieuwe PS voedingen van Beckhoff perfect geschikt voor 24 V DC toepassingen. Dat maakt ze tot de perfecte tandem om uw machines van de nodige stroom te voorzien en tegelijk te beschermen tegen kortsluitingen. De één en driefasige voedingen van de PS reeks zijn uiterst compact en leveren uitgangsstromen van 2,5 tot 40 A. De uitstekende convectie, het beperkte vermogensverlies en de hoge efficiëntie (tot 96,3%) optimaliseren de levensduur en de betrouwbaarheid van de voedingen. De piekcapaciteit tot 150% in combinatie met het ruimtebesparend ontwerp en de hoge bestendigheid tegen stroompulsen resulteren in een kostenefficiënt gebruik, zelfs in de zwaarste industriële omgevingen en meest veeleisende toepassingen.

www.beckhoff.be