Linksight zorgt voor privacy-vriendelijke data-analyse

Linksight biedt een platform voor privacy-vriendelijke, decentrale data-analyse, gebaseerd op secure multi-party computation en blockchaintechnologie. Data blijft altijd alleen bij de bron.

Trefwoorden: #blockchain, #data-analyse, #Linksight, #MPC, #platform, #privacy-vriendelijke, #secure multi-party computation, #TNO

Lees verder

Techniek

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Veel bedrijven en overheden willen “data-driven” worden. Dat wil zeggen dat zij besluiten nemen gebaseerd op feiten die blijken uit data. Daarvoor hebben ze vaak gevoelige gegevens van andere partijen uit de keten nodig.

Tegelijkertijd is er meer handhaving van privacyregels (AVG/GDPR) en vormen datalekken een steeds groter risico. In de praktijk botst dit vaak, waardoor veel organisaties niet de inzichten krijgen die zij zoeken om datagedreven te opereren.

Daarvoor biedt Linksight een platform voor privacy-vriendelijke, decentrale data-analyse, gebaseerd op secure multi-party computation (MPC) en blockchaintechnologie

MPC is een innovatieve cryptografische techniek waarmee partijen statistische verbanden kunnen ontdekken en monitoren alsóf ze toegang hebben tot elkaars data, zonder daadwerkelijk gevoelige data te delen of te kunnen herleiden. Blockchaintechnologie wordt gebruikt om vast te leggen wie welke berekening met welke data mag uitvoeren.

Door deze unieke combinatie ontstaat een decentraal en schaalbaar platform, waarbij partijen makkelijk kunnen aansluiten en afspraken over berekeningen over elkaars data eenvoudig kunnen vastleggen en geautomatiseerd uitvoeren.

Het platform is ontwikkeld in co-creatie met spelers uit de markt, en gevalideerd door externe juridische experts. Er is sprake van goede invulling van principes uit de AVG/GDPR, zoals privacy-by-design, doelbinding, proportionaliteit en dataminimalisatie.

Hierdoor biedt dit platform een technisch en juridisch onderbouwd nieuw paradigma op datadelen in de zorg en in andere sectoren.


Door op deze manier te werken zijn datadeelproblemen op te lossen, zoals o.a.:

  • Medisch onderzoek zonder patiëntdata te delen, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen, verzekeraars of farmaceuten.
  • Fraude-onderzoek waarbij niets meer wordt geleerd dan noodzakelijk, ook niet tussen verschillende afdelingen binnen 1 bedrijf.
  • Benchmarking tussen bedrijven zonder concurrentie-gevoelige gegevens prijs te geven.