SCK CEN-experten niet akkoord met rapport over kernenergie

De reden hiervoor is dat de wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid van deze drie experten werd aangetast, zo is de mening van het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN.

Trefwoorden: #kernenergie, #SCK CEN

Lees verder

Columns

( Foto: ENGIE Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - De Hoge Gezondheidsraad heeft een rapport gepubliceerd over nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie. 3 van 23 betrokken experten weigerden het eindverslag te onderschrijven.

Die experten zijn lid van het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN. “SCK CEN heeft over de jaren heen uitgebreide kennis opgebouwd”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN.

"Die kennis en expertise wordt wereldwijd bevestigd. Het is om die reden dat onze experten voor het rapport geconsulteerd werden. Om in te lichten, om de juiste argumenten en wetenschappelijke feiten aan te reiken. De analyses die in het kader van dit rapport werden uitgevoerd, verliepen niet volgens de regels van de wetenschappelijke kunst."

De experten van SCK CEN hebben zich daarom teruggetrokken. “Onze wetenschappelijke integriteit werd aangetast”, aldus Johan Camps, expert stralingsbescherming. Hij trad op als expert voor de volgende domeinen: noodplanning, nucleaire risico’s en stralingsbescherming.

“Als wetenschapper kon ik me niet scharen achter de manier van werken. Er is geen grondige, objectieve analyse gevoerd over de domeinen waarvoor ik als expert optrad. Een objectieve analyse van die domeinen werd namelijk in het gedrang gebracht door het te koppelen aan factoren als ‘duurzaamheid van kernenergie’. De conclusies in het rapport zijn dus niet gebaseerd op een ruime wetenschappelijke consultatie.”

De experten van SCK CEN hebben hun bezorgdheden met de Hoge Gezondheidsraad gedeeld en wilden zich van het eindverslag distantiëren. Daarop voelden ze zich onder druk gezet om het rapport toch te onderschrijven.

“Het is onaanvaardbaar dat onze experten zo behandeld worden. Ik ben trots dat ze voet bij stuk hebben gehouden, want wij dragen onze wetenschappelijke integriteit hoog in het vaandel”, aldus Van Walle.

De conclusie van het rapport was ongunstig voor kernenergie. Wil de uitstap van drie SCK CEN-experten dan zeggen dat SCK CEN voorstander van kernenergie is? “Het is niet aan ons om uitspraken te doen over de kernuitstap, dat is een politieke beslissing. Het is van groot belang dat er een maatschappelijk debat gevoerd wordt. Eén die gevoed wordt met wetenschappelijk juiste feiten”, besluit Van Walle.