Krachtenbundeling van windenergie-projecten in Picardisch Wallonië

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling IDETA, de intercommunale IPALLE en Luminus gaan Eol'Wapi oprichten, een gemeenschappelijk filiaal voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van projecten voor hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië.

Trefwoorden: #IDETA, #IPALLE, #Luminus, #windenergie

Lees verder

Techniek

( Foto: Luminus )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de COP 26 werd nog maar eens bevestigd dat het versnellen van de energietransitie een absolute prioriteit is in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Op lokaal niveau spelen burgers, bedrijven en lokale actoren een sleutelrol in de energietransitie naar een duurzamer model. Hun engagement is een garantie voor innovatie en ambitieuze en concrete maatregelen.

Sinds enkele jaren werken IPALLE, IDETA en Luminus samen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Picardisch Wallonië. De drie partners hebben beslist om nog een stap verder te gaan en hun windenergieactiva te consolideren in een gemeenschappelijk filiaal: Eol'Wapi.

Deze oprichting zal de door de partners gevoerde territoriale strategie voor de ontwikkeling van de windenergie in Picardisch Wallonië versterken. Het gemeenschappelijke filiaal zal zorgen voor een grotere lokale verankering en een nauwere betrokkenheid van de burgers.

Daarnaast zal het filiaal het beheer van de windturbines optimaliseren en de uitwisseling van best practices bevorderen.