Hoe haalbaar is circulaire verwerking van ammoniak uit veestallen?

ILVO onderzoekt of het mogelijk is om van ammoniak uit stallucht en mest een grondstof te maken die geschikt is voor de productie van organische meststof en diervoeder.

Trefwoorden: #ILVO, #mest, #stikstof, #veevoer

Lees verder

research

( Foto: ILVO )

ENGINEERINGNET.BE - In moderne stallen kan de stikstof voor het grootste deel uit de stallucht worden gefilterd door een luchtwasinstallatie. Tot nu toe gebruikt men deze als minerale meststof.

De nieuwe denkpiste is dat stikstof ook een gecontroleerd fermentatieproces kan voeden. Het resultaat is een microbiële biomassa voor hoogwaardige toepassingen.

Maar welke andere voedingsstoffen hebben de bacteriën in de fermentor nodig om te groeien? Zijn goedkope reststromen uit de voedings- of chemische industrie hiervoor geschikt?

ILVO gaat ook inschatten hoeveel extra verwerking en energie nodig is om tot bruikbare biomassa te komen, en welke hordes er zijn om het eindproduct op de markt te brengen.

Er is veel vraag naar traag werkende, organische meststoffen. Zij kunnen het organische koolstofgehalte in de bodem verhogen, de bodemkwaliteit verbeteren en het bodemleven stimuleren.

Microbiële biomassa uit fermentatie van stikstof heeft dit potentieel en zou voor een stuk de dalende beschikbaarheid van bloedmeel en hoornmeel kunnen opvangen. Ook hier rijzen vragen: Wat zijn de voor- en nadelen van deze organische meststof ten opzichte van bestaande meststoffen? Is toepassing op korte termijn haalbaar binnen bestaande regelgeving?

De eiwitbron in voer voor varkens, pluim- en rundvee moet een juiste aminozuurbalans bevatten. Het klassieke sojaschroot scoort op dat vlak goed, maar het gebruik ervan leidt tot grootschalige boskap in Zuid-Amerika.

Microbieel eiwit kan een evenwichtig, goed verteerbaar alternatief zijn, en het aandeel soja in voer voor varkens en pluimvee vervangen. Ook zou het mogelijk de immuniteit van dieren verhogen, waardoor het kan bijdragen aan antibioticareductie in de veehouderij.

Ook hier zijn er vragen over de economische en praktische haalbaarheid van opschaling en regelgeving, de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van het microbiële eiwit in een evenwichtig rantsoen.

Daarbij: is het zinvol om stikstof op deze manier om te zetten in andere moleculen? Levert het effectief een win op voor milieu en klimaat? Om dat te beoordelen schat ILVO de milieu-impact van de nieuwe organische meststoffen en eiwitbronnen uit de microbiële biomassa in, vergeleken met die van bestaande meststoffen en eiwitbronnen, en bijbehorende productieprocessen.

ILVO zet een interdisciplinair team aan het werk dat bijgestaan wordt door een comité van experten uit andere kenniscentra en de Vlaamse universiteiten. Doel is om na 8 maanden een rapport klaar te hebben met inschatting van de haalbaarheid van de onderzochte scenario’s.