EU financiert nieuwe bio-analytische infrastructuur

EIRENE is een nieuwe infrastructuur die in Europa wordt opgebouwd om beter te begrijpen hoe omgevingsfactoren bijdragen tot de stijging van een aantal chronische aandoeningen in Europa.

Trefwoorden: #EIRENE, #onderzoek, #UAntwerpen, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: radiantskies - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In dit multidisciplinaire onderzoek staat de interactie tussen mens en omgeving centraal. Doel is om de omgevingsmonitoring te innoveren, populatie-onderzoek te doen naar chemische blootstelling en biologische effecten, maar ook inzet op management, verwerking en interpretatie van data.

EIRENE staat voor: Research infrastructure for EnvIRonmental Exposure assessmeNt in Europe.  Het onderzoek is opgenomen in de nieuw gepubliceerde Roadmap 2021 van de European Strategy Forum on Research Infrastructures.

Daarmee is EIRENE een van de elf nieuwe Europese onderzoeksinfrastructuren van topklasse, welke uitgebouwd worden in de komende 10 jaar. De geselecteerde onderzoeksinfrastructuren ondersteunen excellente wetenschap in een breed scala van disciplines.

EIRENE wordt gecoördineerd door de Tjechische Masaryk University en includeert 50 onderzoeksinstellingen uit 17 landen, waaronder België.

Het onderzoek bouwt verder op de bestaande expertise en analytische capaciteit die is gegenereerd via het European Human Biomonitoring Network HBM4EU.

Specifiek in Vlaanderen loopt sinds 20 jaar het Vlaams humaan biomonitoringsprogramma in opdracht van de Vlaamse Overheid. Deze programma’s onderzoeken de impact van chemische stoffen op de menselijke gezondheid.

VITO, UAntwerpen, KULeuven en het Vlaams Departement Omgeving zullen de Vlaamse hub van EIRENE vormen.