Vlaanderen investeert 1 miljoen euro in uitbouw STEM-onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat ongeveer 1 miljoen euro investeren in de verdere uitbouw van STEM-onderwijs dat begint in de kleuterklas en doorloopt tot het hoger onderwijs.

Trefwoorden: #Ben Weyts, #opleiding, #school, #STEM

Lees verder

Opleiding

( Foto: nongpimmy - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het Vlaams onderwijs zet steeds meer in op STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics)-opleidingen. Er zijn al talrijke initiatieven in zowel het basisonderwijs als in het secundair onderwijs.

Maar er zijn ook enkele handicaps. Zo zijn de initiatieven in het basisonderwijs nog niet goed afgestemd op de projecten in het secundair onderwijs. Veel leerkrachten zijn bovendien opgeleid in een periode waar er nog niet zoveel aandacht was voor STEM. En er is nog altijd grote vraag naar extra didactisch materiaal, dat afgestemd is op verschillende doelgroepen en verschillende leeftijden.

Voor de verdere uitbouw van STEM-onderwijs zullen de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) de coördinatie opnemen. Alle vijf associaties van het hoger onderwijs in Vlaanderen zetten er nu mee de schouders onder.

Voor het eerst zullen de STEM-initiatieven in het basisonderwijs afgestemd worden op de STEM-projecten in het secundair onderwijs, zodat er één doorlopende leerlijn ontstaat vanaf de kleuterklas tot het hoger onderwijs.

Alle partners gaan daarvoor samenwerken binnen één Vlaanderenbreed platform. Zo kunnen scholen en onderwijsniveaus meer samenwerken en elkaar ook meer voeden. Er zullen ook nog meer lesmaterialen ontwikkeld worden, voor verschillende leeftijden en met verschillende invalshoeken. Dat gebeurt samen met leerkrachten, die immers het beste weten wat er nodig is en wat wel of niet werkt in de klas.

De VLUHR zal ook inzetten op STEM-vaardigheden bij leerkrachten. In de lerarenopleidingen komt er meer aandacht voor STEM, zodat de leerkrachten van morgen beter gewapend zijn om STEM-vaardigheden door te geven aan leerlingen. Maar er is ook oog voor de huidige leerkrachten, die hun opleiding al achter de rug hebben.

Voor hen komen er gespecialiseerd bijscholing. Zo kunnen er elk jaar 200 leerkrachten uit het basisonderwijs en 200 leerkrachten uit het secundair onderwijs een professionaliseringstraject volgen rond STEM. Er wordt ook gemikt op STEM-coaches binnen grote scholen of bijvoorbeeld binnen de pedagogische begeleidingsdiensten, die op hun beurt veel andere leerkrachten kunnen opleiden.