Barometer "The State of Renewable Energies in Europe" 2021 uitgebracht

Deze barometer is opgesteld door het consortium EurObserv'ER en verzamelt al meer dan twintig jaar informatie en gegevens over hernieuwbare energiebronnen in de EU om de toestand en de ontwikkeling van sectoren in thematische barometers te beschrijven.

Trefwoorden: #energie, #EnergyVille, #hernieuwbaar, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: EurObserv’ER (cover barometer) )

ENGINEERINGNET.BE - Het eerste deel van dit werk is een samenvatting per duurzame-energiesector, waarin de belangrijkste tendensen in elke sector en de officiële cijfers uit de Eurostat-databank van 25 januari 2022, worden medegedeeld.

De volgende hoofdstukken geven sociaal-economische indicatoren over werkgelegenheid en omzet, investeringskosten, vermeden gebruik van fossiele brandstoffen en daaruit voortvloeiende vermeden uitgaven en broeikasgasemissies dankzij de ontwikkeling van de duurzame-energiesectoren. Zij bieden ook inzicht in het concurrentievermogen en het innovatievermogen van de EU op het gebied van technologieën voor hernieuwbare energie.

EnergyVille/VITO heeft bijgedragen aan dit rapport voor het vermeden gebruik van fossiele brandstoffen en de daaruit voortvloeiende vermeden kosten en broeikasgasemissies, op basis van het werk dat is gedaan in het ETC/CME inzake de co-benefits van hernieuwbare energie voor de EER.

De belangrijkste conclusie van de barometer is dat hernieuwbare energie in 2020 goed zal zijn voor 22,1% van het bruto-eindverbruik van energie.

Het consortium EurObserv'ER bestaat uit Observ'ER (FR), TNO (NL),Renewables Academy (RENAC), AG (DE), Fraunhofer ISI (DE), EnergyVille/VITO (BE) en Statistics Netherlands (NL).

Klik hier om de barometer (pdf) te downloaden.