3D-CITREES: Tools om het belang in te schatten van bomen in de stad

Dit project maakt gebruik van LIDAR en optische data met zeer hoge resolutie om de bovengrondse biomassa van bomen in de stad Gent in kaart te brengen. Deze bomen leggen veel CO2 vast.

Trefwoorden: #Belspo, #koolstof, #LiDAR, #UGent

Lees verder

research

( Foto: Belspo - UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Vanwege klimaatverandering is het van belang om de rol van stadsbomen bij de opslag van CO2 te kwantificeren, te monitoren en te begrijpen.

Het 3D-CITREES-projectteam van UGent combineerde daartoe LiDAR-technologie met beelden die een zeer hoge resolutie hebben, om zo kaarten te genereren van de bovengrondse biomassa in Gent.

LiDAR maakt gebruik van laserpulsen om de afstand van onderzochte objecten of oppervlakken tot het instrument nauwkeurig te bepalen. Vervolgens wordt een 3D-puntenwolk van de gescande omgeving gemaakt.

Het volume van de bovengrondse bomen kan daarna worden omgerekend in bovengrondse biomassa met behulp van de houtdichtheid, die wordt bepaald door de verhouding tussen het drooggewicht van een houtmonster en het groene volume ervan.

Om de ramingen van de biomassa te verbeteren, kan data van een LiDAR-systeem aan boord van een vliegtuig of drone worden gebruikt om boomhoogte en kroonomvang te schatten.

Ook kunnen met zeer gedetailleerde optische satellietbeelden, zoals die van de commerciƫle Worldview-2-satelliet, vanuit de ruimte individuele bomen worden opgespoord om hun kronen in kaart te brengen.

Het 3D-CITREES project lokaliseerde alle stadsbomen in Gent, met uitzondering van het schaars beboste havengebied dat niet in het studiegebied is opgenomen, en bracht de bovengrondse biomassa in kaart.

In totaal werden 262.863 bomen met een hoogte van ruim 4 meter ontdekt over een gebied van 120 vierkante kilometer. De totale bovengrondse koolstofvoorraad werd geraamd op 312.710 ton koolstof, wat overeenkomt met een gemiddelde dichtheid van 26,06 ton koolstof per hectare.

De resultaten van dit project zijn van belang voor de stadsplanning en het beleid van de stad om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Ook heeft het project de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een betrouwbare methode voor de bepaling van bovengrondse biomassa en koolstofvastlegging in een stedelijke omgeving.

Deze methode is in de toekomst bruikbaar voor andere stedelijke gebieden en op elke schaal, of het nu gaat om honderd bomen of om een hele stad.