Eerste Belgische innovatie- en expertisecentrum voor AI en cybersecurity

Proximus Ada, gevestigd in Brussel, gaat innovatieve oplossingen ontwikkelen door de nieuwste technieken op het gebied van AI en cybersecurity te integreren in innovatieve oplossingen.

Trefwoorden: #artificiële intelligentie, #cybersecurity, #Proximus, #veiligheid

Lees verder

technolgie

( Foto: nikauforest - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De voornaamste doelstelling van Ada is een pijler van innovatie en een expertisecentrum te worden voor alle bedrijven van de Proximus Groep, zowel in België (onder meer Proximus Enterprise en Davinsi Labs) als internationaal (TeleSign, BICS, Telindus en Codit).

Ada zal deze bedrijven ondersteunen in de ontwikkeling en lancering van nieuwe toepassingen die hun groei in België en daarbuiten zullen aanwakkeren.

Het streven is om een echt lokaal ecosysteem te ontwikkelen rondom Ada, door middel van sterke samenwerkingsverbanden en partnerschappen met universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, verenigingen en overheden.

De sterke Belgische verankering omvat het aantrekken van hooggekwalificeerde en gemotiveerde Belgische talenten, deze op te leiden en aan boord te houden.

Het nieuwe expertisecentrum zal in april haar activiteiten opstarten. Het is de bedoeling om het aantal experts in de komende drie jaar van 50 naar 150 te brengen.

AI zal het mogelijk maken het energieverbruik te verminderen, fouten in technische systemen te voorspellen, geavanceerde fraudedetectie te verbeteren en de mobiliteit te optimaliseren, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Volgens de verwachtingen draagt AI tegen 2030 voor circa 14.000 miljard euro bij tot de wereldeconomie. In België wordt haar bijdrage tegen 2024 op 330 miljoen euro geraamd.

Geavanceerde cybersecurity is essentieel om cyberaanvallen tegen te gaan en elke burger en elk bedrijf in staat te stellen hun data en activiteiten te beschermen. Cybersecurity is een onmisbaar element om vertrouwen te creëren in digitale technologieën, die de motor van onze samenleving en economie zijn geworden.