Haven Oostende investeert opnieuw in walstroomkasten

Er werden walstroomkasten voor het vernieuwde gedeelte van de Hendrik Baelskaai besteld. Deze beantwoorden aan alle technische en veiligheidsvereisten en gebruikt kunnen worden door vissersschepen. Een investering in veiligheid, gezondheid en milieu.

Trefwoorden: #Equans, #haven, #Oostende, #Techelec, #walstroom

Lees verder

nieuws

( Foto: By Marc Ryckaert - Own work, CC BY-SA 4.0 )

ENGINEERINGNET.BE - Door het gebruik van een walstroomkast kunnen aangemeerde schepen in onder andere de visserij en binnenvaart hun dieselgeneratoren stilleggen en elektriciteit vanaf de wal afnemen.

Op die manier zorgen ze voor minder CO2-uitstoot. Minder CO2-uitstoot is goed voor het klimaat. Daarnaast kunnen de vissersschepen beroep doen op een alternatief voor de huidige dure brandstofprijzen.

De walstroomkasten zullen eind juni 2022 geïnstalleerd worden. Voor de elektrische voorzieningen zal Haven Oostende beroep doen op Equans (voorheen Engie Solutions) en Techelec, specialist in elektrische oplossingen voor de maritieme sector.

Deze investering sluit aan bij eerdere inspanningen om hernieuwbare energie te promoten, zoals de acquisitie van de REBO zwaarlastterminal die gespecialiseerd is in de opslag, pre-assemblage en verscheping van onder andere onderdelen van windturbines, de nieuwe parking met 56 elektrische laadplaatsen, de aanwezige zonnepanelen en de Xant windturbine.