Fluvius wil 4 miljard extra investeren in elektriciteitsnetten

De investering is nodig vanwege de stijgende vraag naar stroom in de industrie en door het toenemende aantal elektrische wagens, warmtepompen en zonnepanelen, aldus het netbedrijf.

Trefwoorden: #energie, #Fluvius, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Fluvius )

ENGINEERINGNET.BE - De energietransitie staat centraal in het nieuwe Investeringsplan van Fluvius, waarin het bedrijf vanaf nu jaarlijks een prognose voor de komende tien jaar maakt qua investeringen in de distributienetten voor elektra en gas.

Dat plan wordt in het voorjaar aan de overheden, stakeholders en publieke opinie voorgesteld. Na een publieke consultatieronde beslist de Vlaamse energieregulator VREG in het najaar of het definitieve Investeringsplan van Fluvius wordt goedgekeurd.

Het Investeringsplan van Fluvius gaat uit van recente beleidsbeslissingen rondom de energietransitie, zoals de Europese initiatieven Green Deal, Fit for 55 en REPowerEU, de federale beslissingen rond fiscaliteit van elektrische bedrijfswagens vanaf 2026 en de ambities rond mobiliteit en verwarming in de laatste versie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Fluvius houdt nu rekening met 1,5 miljoen elektrische wagens in Vlaanderen tegen 2030, een volledige elektrificatie van het openbare busvervoer tegen 2035 en meer elektrisch vrachtvervoer. Mobiliteit heeft het komende decennium de grootste impact op het elektriciteitsnet, in de tweede helft van het decennium samen met verwarming van gebouwen.

Fluvius gaat er van uit dat circa 12% van de Vlaamse gebouwen in 2030 met een warmtepomp hebben. Ook houdt het netbedrijf voor de eerstkomende jaren rekening met meer aardgasaansluitingen op het bestaande net. Nadien zal het aantal aardgasgebruikers gaan dalen.

Wat warmtenetten betreft, gaat Fluvius er voorlopig van uit dat er in 2050 een potentieel van 8 TWh zal zijn om huizen en gebouwen te verwarmen.

Qua hernieuwbare productie op het distributienet houdt Fluvius voor de komende tien jaar rekening met een verdere groei van het aantal zonnepanelen en windturbines op land in Vlaanderen. En een stijgend elektriciteitsverbruik en een stijgende piekbelasting in de industrie.

Het Investeringsplan houdt ook rekening met lokale uitdagingen, zoals uitvallende PV-omvormers in landelijke gebieden, 230 volt-netten die minder geschikt zijn voor het laden van volledig elektrische wagens in historische stadscentra en de rand van Brussel, en de noden van de Vlaamse zeehavens.

Hiertoe is het nodig om 40% van het laagspanningsnet, 13% van het middenspanningsnet en 30% van de distributiecabines die stroom over Vlaanderen verdelen in de komende tien jaar aan te passen of te versterken.