Azteq en Engie bouwen grootste Europese thermische zonnecentrale

Azteq, gespecialiseerd is in de engineering en bouw van industriële thermische zonnecentrales, verwerft samen met Engie España een contract voor de bouw van een grootschalige installatie op het terrein van de brouwerij van Heineken España.

Trefwoorden: #Azteq, #Engie, #thermisch, #zonne-energie

Lees verder

Techniek

( Foto: Azteq )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe thermische zonnecentrale zal worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld op het eigen terrein van de brouwerij van Heineken España. De financiering wordt verzorgd door Engie España, die de zonnecentrale in eigendom zal hebben, zal exploiteren en zal onderhouden.

Azteq werd gekozen als hoofdaannemer voor de EPC en zal de zonne-energiecentrale ontwerpen en bouwen op basis van de feitelijke warmtebehoeften van de lokale brouwerij in het Spaanse Sevilla.

In ruil daarvoor zal Heineken alle hernieuwbare zonnewarmte die door de installatie wordt geproduceerd, gebruiken om gedurende een periode van 20 jaar fossiele brandstofwarmte te vervangen door middel van een langlopende PPA-overeenkomst met partner Engie España.

Port of Antwerp-Bruges is sinds enkele jaren minderheidsaandeelhouder van de Belgische scale-up Azteq.