Spectrale bibliotheken om steden beter te kunnen lezen

Doel van het STEREO III-project GENLIB is om de kartering van stedelijke omgevingen met behulp van teledetectiegegevens te vergemakkelijken, te stroomlijnen en toegankelijker te maken.

Trefwoorden: #Belspo, #kaart, #spectrale

Lees verder

research

( Foto: Belspo )

ENGINEERINGNET.BE - Daartoe stelt het projectteam, bestaande uit VUB, KU Leuven en DLR, het concept voor van een generieke stedelijke spectrale bibliotheek, geheten GUSL. Dit staat voor: Generic Urban Spectral Library.

Een dergelijke bibliotheek kan, zodra zij voldoende representatief is geworden, worden gebruikt om nauwkeurige karteringen uit te voeren met om het even welke optische sensor, op om het even welke plaats en voor om het even welke toepassing, op voorwaarde dat de gebruikte beeldgegevens redelijk geschikt zijn voor de taak.

Deze GUSL-bibliotheek zou worden verspreid via het SPECCHIO open access data system en zou dynamisch groeien met bijdragen van nieuwe spectrale bibliotheken uit de gebruikersgemeenschap. Op die manier wordt GUSL spectraal representatief voor een toenemende diversiteit van stedelijke gebieden.

Om de haalbaarheid van een dergelijke bibliotheek aan te tonen en de werking ervan te illustreren, produceerde het team eerst een experimentele GUSL met bijna 9.000 spectra uit 8 bronbibliotheken die 10 steden in België, Duitsland, het VK en de VS bestrijken. Het bevat meer dan 50 soorten kunstmatige en natuurlijke bekleding.

Om de gegevens van deze bronbibliotheken, alle met verschillende bandensets, te beheren, ontwikkelde het team een Python-module met de naam GSL-tools.

Naast de functionaliteit voor het automatisch resamplen en herlabelen van GUSL-spectra, maakt de module ook de constructie, optimalisatie en synthetische menging van spectrale bibliotheken mogelijk.

Het team heeft hun experimentele bibliotheek vervolgens op de proef gesteld in drie experimenten met veelvoorkomende GUSL-gebruiksscenario's.

Hieruit bleek dat GUSL kan helpen bij het samenstellen van spectrale bibliotheken en bij het produceren van gedetailleerde en nauwkeurige kaarten met weinig input van de gebruiker, zelfs onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer lokale spectrale informatie deels ontbreekt.

Het GENLIB-project heeft zo het potentieel aangetoond van spectrale bibliotheekcollecties op meerdere locaties voor een efficiëntere stadskartering. De verschillende ontwikkelingen die tijdens het project zijn uitgevoerd, hebben de haalbaarheid van een dergelijke spectrale GUSL-bibliotheek aangetoond, alsmede het nut ervan voor verschillende soorten gebruikers van teledetectie in steden.