Wetenschappelijk onderzoek moet efficiënte uitrol warmtenetten bevorderen

Warmtenetten zullen een belangrijke rol spelen in de evolutie naar klimaatneutraliteit. Om deze technologie zo efficiënt mogelijk uit te rollen, slaan Stad Antwerpen, Fluvius en UAntwerpen de handen in elkaar met een nieuwe Leerstoel Warmtenetten.

Trefwoorden: #Antwerpen, #Fluvius, #UAntwerpen, #warmtenet

Lees verder

Opleiding

( Foto: Fluvius )

ENGINEERINGNET.BE - In hun streven naar klimaatneutraliteit zetten steden en gemeenten in op lager energieverbruik en op een grotere lokale, hernieuwbare energieproductie.

In haar Klimaatplan 2030 stelt Stad Antwerpen bijvoorbeeld dat de aanleg van warmtenetten gevoed door restwarmte en groene warmte een cruciale rol zal spelen.

Een warmtenet is een energieconcept waarbij restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of warmte uit de bodem, uit afvalwater of rivierwater, gebruikt wordt om gebouwen te verwarmen.

Met de Leerstoel Warmtenetten kan de nodige kennis uitgebouwd worden om de warmtenetten van de toekomst te ontwerpen en slim aan te sturen.

De leerstoel kan inzichten verschaffen over waar, hoe en tegen welke kosten we warmte kunnen winnen uit afvalwater, rivierwater, tunnels, zon en bodem, hoe we warmte kunnen opslaan en hoe we nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen kunnen opzetten.

Meer nog dan bij andere energienetten is het succes van warmtenetten, zowel nieuwe als klassieke, afhankelijk van elke component in de keten.

Klik hier voor meer informatie over deze leerstoel.