Onaftapbaar internet voor Rotterdamse haven door quantum technologie

Q*Bird is de eerste ter wereld die een nieuw type beveiligd quantumnetwerk inzet om meerdere gebruikers via een centrale hub met elkaar te verbinden op kosteneffectieve en schaalbare manier.

Trefwoorden: #beveiligen, #internet, #quantum, #TU Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: Simplot voor QuTech )

ENGINEERINGNET.BE - De haven van Rotterdam verwerkt jaarlijks bijna 15 miljoen zeecontainers en is daarmee een van de grootste havens ter wereld. Het beveiligen van haar communicatiesystemen verbetert de veiligheid van tienduizenden zeeschepen per jaar en het economische verkeer dat daaruit voortvloeit.

De beveiliging van informatieoverdracht via het internet is van cruciaal belang voor elke grote organisatie. Knoeien met informatiekanalen heeft aanzienlijke financiële gevolgen en kan potentieel levensbedreigend zijn.

Een quantumcommunicatie-infrastructuur verzekert een onaftapbare verbinding en verbetert de logistieke ketens waarvan Rotterdam deel uitmaakt, en zo ook vitale infrastructuur op het Europese continent.

Eerder heeft een team wetenschappers en ingenieurs van QuTech - een samenwerking tussen TU Delft en TNO - een alternatieve, onaftapbare methode voor het verzenden van gecodeerde informatie gedemonstreerd.

De technologie heeft een zodanig commercieel potentieel dat zij besloten hebben zich van QuTech af te splitsen onder de naam Q*Bird.

"Onze technologie is gebaseerd op een speciale implementatie van quantumsleutel-distributie die gebruik maakt van een centrale hub om gebruikers die beveiligde communicatie willen uitwisselen met elkaar te verbinden," legt Q*Bird's medeoprichter en directeur Remon Berrevoets uit.

"Dat betekent dat het mogelijk is om op een kosteneffectieve manier een quantuminternet te implementeren, schaalbaar voor meerdere eindgebruikers en gebruikmakend van veelal off-the-shelf apparatuur."

Dit systeem heeft zich bewezen met een proof-of-concept bij Nederlandse telecom provider KPN met Cisco hardware en tijdens een testbed bij digitale infrastructuur provider Eurofiber met Juniper hardware.

Als eerste stap in de test wordt de centrale hub voor de distributie van quantumsleutels bij het Havenbedrijf Rotterdam ondergebracht. Op basis van deze nieuwe technologie zal in een afgeschermde omgeving data worden uitgewisseld tussen een aantal partijen in de haven.

Aan deze test zullen het Havenbedrijf Rotterdam, Portbase en een aantal nautische dienstverleners meewerken. Doel van de test is om de technische mogelijkheden van het systeem te valideren.