Focus op duurzaam waterbeheer in verschillende sectoren

Na de waterbom van vorige zomer, kreunde België en bij uitbreiding heel Europa de voorbije maanden onder een verzengende hitte en nijpende droogte. Welke kant het ook op gaat, vast staat dat water ons beroert.

Trefwoorden: #Aquarama, #vakbeurs, #watertechnologie

Lees verder

Beursnieuws

( Foto: FCO Media )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de zeventiende editie van Aquarama Trade Fair, die op 20 oktober plaatsvindt in de Brabanthal in Leuven, tonen watertechnologiebedrijven, onderzoekers en pioniers hoe zowel de industrie als de bouw aan een duurzaam waterbeheer kunnen bijdragen.

De droge zomer benadrukt nog maar eens hoe belangrijk het is om op een duurzame en doordachte manier met onze waterbronnen en -stromen om te gaan. Al had de watertechnologiesector die trieste reminder allerminst nodig. Lang voor de hitte- en droogterecords van juli en augustus was de kaap van 100 exposanten voor Aquarama Trade Fair immers reeds bereikt.

Zowel vertrouwde standhouders als nieuwe bedrijven uit binnen- en buitenland toonden zo hun engagement om op 20 oktober in de Brabanthal hun rol in een duurzaam waterbeheer te komen presenteren. Organisator FCO Media tekent samen met partners watercircle.be, Vlario, AquaFlanders en CEBEDEAU voor een sterkt inhoudelijk programma.

watercircle.be
Tijdens de sessie van watercircle.be zal vooral de chemische sector kennis en inspiratie voor duurzaam waterbeheer kunnen opdoen. De koepelorganisatie voor watertechnologiebedrijven werkt hiervoor samen met de Belgische sectororganisatie van de chemische industrie, essenscia. Naar goede gewoonte start de studievoormiddag met een plenaire sessie waarin onder meer de belangrijkste stimulansen voor de chemiesector aan bod zullen komen.

Verder is vooral veel ruimte voor praktijkvoorbeelden en lessons learned. Wie zich vooral wil verdiepen in het wettelijk kader kan dan weer terecht bij de tweede parallelsessie, onder leiding van VMx. Daar zal Ruben Dejonckheere van Trevi dieper ingaan op de nieuwe BBT rond het beperken van de verspreiding van gevaarlijke stoffen bij een incident én, belangrijker nog, de praktische implementatie ervan.

Vlario
Vlario, het Vlaams kenniscentrum en overlegplatform voor gemeentelijk waterbeheer, wijdt zijn sessie aan het COOCK-project Waterbewust Bouwen. Samen met de Vlaamse Confederatie Bouw, Vlakwa, WTCB en NAV zoekt Vlario binnen dit project naar oplossingen die ruim toegepast kunnen worden in de gebouwensector, om zo de weerbaarheid tegen droogte en wateroverlast te verhogen.

Wat die oplossingen zoal kunnen zijn en hoe zij toegepast kunnen worden, wordt tijdens de sessie toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Verder identificeert de Vlaamse Confederatie Bouw de belangrijkste knelpunten wat betreft circulair watergebruik in gebouwen en gaat Bart Bleys van het WTCB dieper in op welke waterkwaliteit nu precies voor welke toepassing vereist is.

AquaFlanders
AquaFlanders zoomt in op het belang van de juiste waterkwaliteit en benadrukt daarbij de concrete impact van de installatie. Tijdens de infosessie wordt stilgestaan bij de eisen die gesteld worden aan enerzijds de materialen die in contact komen met kraanwater en anderzijds de materialen die gebruikt worden om water af te voeren. Wat zegt het materialenbeleid in Vlaanderen, welke mogelijkheden zijn er om loodvrije of loodarme installaties te voorzien en hoe zit het met certificering en kwaliteitscontrole?

CEBEDEAU
CEBEDEAU vervolledigt het seminarieprogramma. Met presentaties over de optimalisatie van biologische zuiveringsinstallaties in de agro- en voedingsindustrie en energieterugwinning uit afvalwater bij Orval, maar ook een terugblik op de overstromingen van 2021 met bijbehorende risicoanalyse voor afvalwaterzuiverings- en drinkwaterinstallaties, richt het Luikse onderzoeks- en expertisecentrum zich tot een breed Franstalig publiek uit zowel de industriële sector als meer bescheiden kmo’s.

Praktische info
Donderdag 20 Oktober 2022 - Brabanthal Leuven
Meer info en registratie www.aquaramatradefair.be