49 miljoen euro voor Belgische deelname aan 14 internationale onderzoeken

Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd, zoals Nanobody4INSTRUCT en het Einstein Consortium.

Trefwoorden: #circulair, #invest, #subsidie, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: garagestock - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Voor onderzoeksinstellingen in Vlaanderen is deelname aan internationale infrastructuren essentieel om op internationaal vlak toonaangevend onderzoek te verrichten en om de volgende generatie van onderzoekers op te leiden.

Zo moeten Vlaamse onderzoekers aansluiting vinden aan deze internationale samenwerkingsverbanden, omdat de kostprijs van dergelijke infrastructuren de mogelijkheid van één land of regio overstijgt. Ook zorgt het internationaal samenbrengen en toegankelijk maken van data ervoor dat kennis exponentieel toeneemt.

Met een relatief beperkt bedrag kan Vlaanderen als lid van een consortium of samenwerkingsverband aldus toegang krijgen tot infrastructuren die voor de internationale positie van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebestel belangrijk zijn.

Minister Jo Brouns: ‘De aankoop en exploitatie van grootschalige onderzoeksinfrastructuur overstijgt vaak de mogelijkheden van individuele regio’s of landen. Via deze investering geven we 14 Vlaamse onderzoeksconsortia de mogelijkheid om bij te dragen aan de financiering van internationale wetenschappelijke infrastructuur.’

Een greep uit de gesteunde projecten:

  • Nanobody4INSTRUCT: dit onderzoek focust op de ontwikkeling van nanolichamen om die toe te passen in de structurele en de cellulaire biologie. Nanolichamen zijn in het labo vereenvoudigde antilichamen die ingezet kunnen worden voor onder meer de ontwikkeling van geneesmiddelen. Maar bijvoorbeeld ook in de landbouw is deze technologie inzetbaar, ter bescherming van gewassen tegen bepaalde ziektes.
  • Het Einstein Consortium:  met de Einsteintelescoop wordt er geïnvesteerd in een observatorium om tot nieuwe inzichten te komen over de oorsprong van het heelal, zwarte gaten en sterren aan de hand van zwaartekrachtgolven.