Onderzoek naar alternatieve brandstoffen voor scheepvaart

UAntwerpen en de Nederlandse TU Delft tonen aan dat opgewaardeerde bio-olie, diesel gemaakt uit aardgas en vloeibaar biomethaan veelbelovende alternatieve maritieme brandstoffen zijn.

Trefwoorden: #brandstof, #scheepvaart, #TU Delft, #UAntwerpen

Lees verder

research

( Foto: enanuchit 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Ook de maritieme industrie moet het roer omgooien om de doelen van het Parijse klimaatakkoord van 2015 te bereiken. De International Maritime Organization stippelde een strategie uit om de broeikasgasemissies van schepen voor de helft te verminderen tegen 2050, in vergelijking met 2008.

Alternatieve brandstoffen worden in dat plan als essentieel beschouwd om de door de Verenigde Naties gestelde emissiereductiedoelstellingen te halen, maar tot nog toe was er geen consensus over de meest geschikte alternatieve brandstofkeuze. Het was ook niet duidelijk wat de impact van deze mogelijke alternatieve brandstoffen op de optimale vaarsnelheid zou zijn. 

Daar wilden onderzoekers van UAntwerpen en TU Delft verandering in brengen. Zij gingen op zoek naar de meest gepaste alternatieve brandstoffen om aan de opgelegde emissiereductiedoelstellingen te voldoen en tegelijkertijd optimale prestaties te leveren, met name wat de snelheid van het varen betreft.

Edwin van Hassel, verbonden aan UAntwerpen: “De prijs van alternatieve brandstof is belangrijk, want rederijen willen de transportkosten laag houden. Ook de performance van de brandstoffen is van groot belang: kunnen schepen sneller varen met een bepaalde brandstof, of moet die snelheid juist omlaag? In ons onderzoek wogen we die factoren tegen elkaar af.”

Na analyse van diverse alternatieve brandstoffen, kronen de onderzoekers drie brandstoffen tot ‘winnaar’. Het gaat om opgewaardeerde bio-olie, Fischer-Tropsch-diesel (diesel gemaakt uit aardgas) en vloeibaar biomethaan.

Die drie zijn, volgens de wetenschappers, de meest veelbelovende alternatieve maritieme brandstoffen van de toekomst, als het doel is om naar nul CO2 te gaan. Maar gangbare brandstoffen, zoals zware stookolie en vloeibaar aardgas, zullen dominant blijven als de huidige regelgeving niet verandert.

Konstantinos Kouzelis (TU Delft): “Er gaan strengere emissieregels komen, die voor een transitie naar alternatieve brandstoffen zorgen. Die overgang heeft impact op de hele transportketen. Ze kan bijvoorbeeld vervoer met grotere schepen tot gevolg hebben. Verder onderzoek naar alle mogelijke aspecten en prijsontwikkelingen is nodig, maar uit onze modellen blijkt dat we zullen evolueren naar lagere vaarsnelheden."