Nieuw kenniscentrum stelt AI ten dienste van Brusselse bedrijven

De doelstelling van sustAIn.brussels, de nieuwe European Digital Excellence Cluster (EDIH), is om kunstmatige intelligentie en digitale technologie ten dienste stellen van de Brusselse ondernemingen bij hun digitale transformatie.

Trefwoorden: #artificiële intelligentie, #digitalisering, #Innoviris

Lees verder

Nieuws

( Foto: Innoviris / funtap - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - sustAIn.brussels wordt ondersteund door een consortium met een meer dan relevante expertise en complementariteit.

Deelnemers zijn twee vooraanstaande academische spelers op het gebied van digitale en kunstmatige intelligentie (ULB en VUB), twee entiteiten die gespecialiseerd zijn in bedrijfsondersteuning (Sirris en Agoria) en BeCentral, een belangrijke speler in de digitale sector in Brussel die zijn expertise inzake opleiding en netwerking ter beschikking stelt.

Van hun kant zullen Innoviris, Economie Brussel Werkgelegenheid, finance&invest.brussels en hub.brussels toezicht houden op de activiteiten, zorgen voor de goede werking van het consortium en ook ondersteuning bieden bij bepaalde EDIH-kwesties (financieringssteun, begeleiding via het bestaande digitale bedrijfsaanbod, informatie, animatie en bewustmaking van de gemeenschap).

Digitalisering is een belangrijke factor voor economische ontwikkeling en voor het behoud en de repatriëring van productieve activiteiten. Verstandig gebruikt is het ook een instrument voor economische en klimaattransitie.

Concreet zal sustAIn.brussels werken aan vijf strategische doelstellingen:

  1. innovatie voor economische, sociale en ecologische overgang aanmoedigen en vergemakkelijken
  2. Bijdragen tot het economisch herstel
  3. Het leiderschap van Brussel op het gebied van kunstmatige intelligentie versterken
  4. Een poort naar Europa worden voor Brusselse bedrijven
  5. De digitalisering van de Brusselse industrie vergemakkelijken

Het centrum zal fungeren als een echte hub om alle Brusselse bedrijven die zich willen verdiepen in digitale transformatie en de overgang naar milieuvriendelijke bedrijfsmodellen gratis te ontvangen en te begeleiden.

Deze EDIH hub wordt voor 50% gefinancierd door het Europese Digital Europe Programme. De overige 50%, namelijk 700.000 euro per jaar, wordt geco-financierd door het Brussels Gewest via Innoviris, de publiek organisatie die onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert.