8 miljoen euro voor EU-project tegen plastic zwerfafval

VITO evalueert data van macro- en microplastics in de Middellandse Zee, en voert een kosten-batenanalyse uit van innovaties op het gebied van plastic en microplastic zwerfvuil.

Trefwoorden: #afval, #Europa, #plastic, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - De EU heeft een nieuw Horizon Mission-programma gelanceerd om de gezondheid van oceanen, zeeën en wateren tegen 2030 te herstellen, te beschermen en in stand te houden.

De missie is bedoeld om gekwantificeerde en meetbare doelstellingen voor bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit te verwezenlijken, met acties voor nulvervuiling, voor het koolstofvrij maken en de netto broeikasgasemissiereductie in de richting van klimaatneutraliteit, binnen de oceanen, zeeën en wateren van de EU.

Het REMEDIES-consortium wordt gecoördineerd door het Nationaal Instituut voor Chemie van Slovenië, in samenwerking met 21 pan-Europese organisaties en een uit Afrika.

Het gaat daarbij om monitoring van macro- en microplastic afval in 8 mediterrane gebieden, inzameling en valorisatie van ruim 422 ton plastic afval, en om de verdere afzetting van tenminste 61 ton plastic te voorkomen.

Doel is om meer dan 250.000 mensen te bereiken en ruim 2.000 burgers te activeren, en het opschalen en repliceren van zero-waste innovaties in circa 50 gebieden.

In de komende vier jaar worden twaalf innovaties getoond, van validatie en demonstratie in een relevante omgeving tot demonstratie van systeemprototypes in een operationele omgeving.

Alle innovatieve oplossingen worden getest op 9 demonstratielocaties in 8 mediterrane landen. Na validatie worden ze opgeschaald naar 33 nieuwe locaties om ze in het hele Middellandse Zeegebied te kunnen toepassen.

Burgers worden geïnformeerd, opgeleid en begeleid om plastic ondernemers te worden, via workshops en begeleiding.

Ook worden twee open oproepen gelanceerd om de invoering van regelingen voor de inzameling en valorisatie van plastic zwerfvuil te stimuleren en de ontwikkeling te bevorderen van afvalvrije toeleveringsketens die de preventie van plastic zwerfvuil verbeteren.

VITO leidt de taak inzake de evaluatie van data en de lessen die zijn getrokken uit het in kaart brengen van macro- en microplastics in de Middellandse Zee, samen met de taak inzake de kosten-batenanalyse van innovaties op het gebied van plastic en microplastic zwerfvuil. Daarnaast leveren zij bijdragen aan de burgerwetenschappelijke initiatieven.

Dit project is gefinancierd door het innovatieprogramma HORIZON EUROPE en loopt tot 14 december 2026.