Ontwikkeling veilige, betere en duurzamere batterij

Doel van het BatteryNL-consortium is om binnen acht jaar de volgende generatie batterijen te ontwikkelen die beter presteert, veiliger en millieuvriendelijker is. Budget: 9,3 miljoen euro.

Trefwoorden: #batterij, #consortium, #energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen website BatteryNL )

ENGINEERINGNET.BE - BatteryNL wil de volgende generatie batterijen ontwikkelen op basis van een beter begrip van materiaal-grensvlakken. Deze nieuwe batterijen beschikken over een langere levensduur en zijn milieuvriendelijker, wat cruciaal is voor een samenleving gebaseerd op duurzame energiebronnen.

Moniek Tromp, Rijksuniversiteit Groningen: "Naast de nieuwe materialen en geavanceerde karakterisatiemethoden die we gaan ontwikkelen, heeft het project nu al de aanzet gegeven voor een Nederlands Batterij ecosysteem, inclusief  uiteenlopende stakeholders die cruciaal zijn voor de energietransitie."

Op basis van Nederlandse expertise zal het consortium het hart van batterijen, de elektrode-elektrolyt interface, onderzoeken en verbeteren met behulp van schaalbare technologieën.

Om de maatschappelijke integratie van technologische doorbraken te vergemakkelijken, worden de sociale en economische gevolgen in nauwe samenwerking met diverse belanghebbenden geëvalueerd.

Dit consortium van experts, kleine bedrijven, multinationals en maatschappelijke organisaties maakt zo de weg vrij voor Nederlandse partijen om een spilfunctie te vervullen in de ontwikkeling van toekomstige batterijtechnologie.

BatteryNL bestaat uit experts binnen de academische wereld, hogescholen, hightech startups, multinationals en maatschappelijke partners. Initiatiefnemers zijn TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, UTwente, TU Eindhoven en UUtrecht.

Andere partners zijn onder meer TNO, Holst Centre, Delft IMP, E-magy, Euro Support, LeydenJar, Lionvolt, LithiumWerks, Shell, Air Liquide, Forschungszentrum Jülich, Durapower, InnoEnergy en VDL.

De betrokkenheid van bedrijven bij het consortium zal bijdragen tot een grotere impact doordat succesvolle technologieën op grotere schaal in batterijsystemen kunnen worden toegepast, wat uiteindelijk zal bijdragen tot een duurzamere samenleving.

De meest relevante nationale stakeholders op het gebied van mobiliteit en elektrische auto's, zowel maatschappelijke stakeholders als bedrijven, nemen deel aan BatteryNL.