Accu's van elektrische auto's voor overgang naar schone elektra

Al in 2030 kunnen batterijen in elektrische auto's wereldwijd volledig voorzien in de behoefte aan kortetermijnopslag van elektriciteit, aldus het Nederlandse Instituut voor Milieuwetenschappen Leiden.

Trefwoorden: #accu, #batterij, #elektrische auto

Lees verder

research

( Foto: Pixabay.com / Joenomias )

ENGINEERINGNET.BE - Chengjian Xu en collega's van het Instituut voor Milieuwetenschappen Leiden onderzochten in hoeverre voertuigaccu's praktisch kunnen voorzien in de behoefte aan kortetermijnopslag van stroom.

Hoewel ze erkennen dat ze niet zeker weten hoe ons rijgedrag zich ontwikkelt, of welke innovaties er op het gebied van batterijontwikkeling komen, gebruikten ze een geïntegreerd model en keken ze vooruit tot 2050.

Ze hielden rekening met trends en beperkingen, zoals de groei van de markt voor elektrische voertuigen, de dagelijkse rijgewoonten en klimaateffecten op de degradatie van batterijen. 'Zo konden we de opslagcapaciteit berekenen', aldus Xu.

De onderzoekers namen ook het gebruik van batterijen mee, nadat ze niet meer goed genoeg zijn om mee te rijden, maar nog wel voor opslag en levering van stroom binnen het net.

Ze ontdekten dat batterijen in 2030 volledig kunnen voorzien in de behoefte aan stroomopslag op korte termijn. Er zijn slechts deelnamepercentages van 12-43% nodig om te voorzien in de vraag naar kortetermijnopslag op het net, afhankelijk van het land.

Het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt de komende decennia snel toe, wat een enorm potentieel oplevert voor energieopslag die schone nettechnologieën kunnen helpen superchargen.

De kans benutten is echter een uitdaging. Eigenaars van elektrische voertuigen moeten over de juiste apparatuur beschikken, hun auto's aansluiten en een energieplan afsluiten waarmee ze als leverancier aan de energiemarkt deelnemen.

De eigenaar verdient dan geld door op strategische momenten stroom van het net te halen en deze aan het net terug te geven als dat nodig is. Xu: ‘Er is nu nog onvoldoende coördinatie tussen overheid, technologieleveranciers, autofabrikanten en het elektriciteitsnet om deze kans te benutten.’

Er zijn veel problemen met gemeenschappelijke oplaadnormen en -technologieën, en veel auto's worden nog niet geleverd met de hardware die nodig is om voeding van het net mogelijk te maken.

Het risico bestaat dus dat miljoenen e-wagens niet over de vereiste apparatuur beschikken om dit opslagpotentieel te benutten, wat zal leiden tot dure aanpassingen achteraf of een lagere deelname.