Routekaart voor duurzame transitie chemie-industrie in EU

Deze uitgebreide roadmap van de Europese Commissie helpt de chemie-industrie in de EU om tegen 2050 de doelstellingen van de Europese Green Deal mee te realiseren.

Trefwoorden: #chemie, #essenscia, #Europa, #transitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: essenscia )

ENGINEERINGNET.BE - De chemie-industrie staat tegen 2050 voor een vierdubbele uitdaging: klimaatneutraal worden, circulair produceren, doorgedreven digitaliseren en nieuwe, duurzame chemieproducten ontwikkelen.

De sector verwacht dat er tientallen miljarden euro’s aan extra investeringen nodig zijn om deze transitie mogelijk te maken. Dit dient te gebeuren in een krappe tijdspanne en binnen een uitdagende geopolitieke context.

De huidige energiecrisis heeft de internationale concurrentiepositie van de chemie-industrie zwaar onder druk gezet, waarbij Europa ook moet opboksen tegen grootschalige economische steunprogramma’s in andere landen en werelddelen.

In de routekaart staan zo’n 200 concrete acties en randvoorwaarden beschreven die nodig zijn voor een succesvolle industriële transitie richting circulariteit en klimaatneutraliteit. De chemiesector is daarbij de eerste energie-intensieve industrie met een eigen transitiepad.

Duurzaam concurrentievermogen en strategische autonomie op internationaal niveau vormt het centrale uitgangspunt. De belangrijkste actiedomeinen zijn innovatie, energie, infrastructuur, financiering, diversificatie van grondstoffen en opleiding van talent.

Op technologisch vlak focust het transitiepad op elektrificatie, waterstof, hergebruik van biomassa en afval als grondstof, en technologieën voor de opvang en opslag van CO2. Stuk voor stuk innovaties die van wezenlijk belang zijn om klimaatvriendelijker te produceren.

Dit alles dient aangestuurd te worden door een coherente en stimulerende regelgeving op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, digitalisering en duurzaamheid.

De chemiesector is een van de belangrijkste industrietakken in België en Europa. De sector speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van nieuwe materialen en processen die fundamenteel zijn voor de omschakeling naar een circulaire economie en klimaatneutrale samenleving.

Zo levert de chemie-industrie de essentiële bouwstenen voor bijvoorbeeld elektrische autobatterijen, isolatiematerialen of kunststofonderdelen voor windturbines of zonnepanelen.