FANC keurt uitbreiding opslagcapaciteit Belgoprocess goed

Belgoprocess in Dessel is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en de sanering van buitendienstgestelde nucleaire installaties en sites. Vorig jaar werd een aanvraag ingediend bij het FANC voor een uitbreiding.

Trefwoorden: #afval, #Belgoprocess, #FANC, #nucleair

Lees verder

Nieuws

( Foto: Belgoprocess )

ENGINEERINGNET.BE - Dit project heeft als voornaamste doelstelling om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit te creƫren voor niet-geconditioneerd afval dat al aanwezig is op de sites van Belgoprocess, dat nog zal worden geproduceerd door Belgoprocess of dat afkomstig is van derden.

Dit afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van verdere verwerking. Daarnaast kunnen ook meetinstallaties voor de uitvoering van radiologische karakterisering en niet-destructieve analyses in het gebouw worden ondergebracht. In dat kader is in het ontwerp ook een tijdelijke bufferopslag voor geconditioneerd afval opgenomen.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) behandelde de vergunningsaanvraag en organiseerde een openbaar onderzoek van 28 oktober 2022 tot en met 27 november 2022. Tijdens het openbaar onderzoek werden diverse bezwaren ingediend, die grondig werden geanalyseerd.

Tevens werd het advies ingewonnen van diverse instanties zoals de provincie Antwerpen, de gemeenten die zich bevinden in een straal van 5 kilometer rond de site van Belgoprocess (Mol, Kasterlee, Retie, Geel en Dessel).

Op grond van de verleende adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek heeft het FANC het project-milieueffectrapport (project-MER) goedgekeurd voor wat betreft de radiologische milieuaspecten. Er was daarbij ook afstemming met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Op 24 februari 2023 legde het FANC zijn positieve beoordeling van de aanvraag voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die bracht vervolgens een gunstig advies uit en ten slotte werd de oprichtings- en exploitatievergunning op 23 april 2023 verleend bij koninklijk besluit.