VIB Spatial Catalyst maakt ruimtelijk onderzoek professioneler

Spatial omics, ofwel ruimtelijke omics-technologie, is een snel opkomende discipline in het wetenschappelijk onderzoek. Voortbouwend op hun brede technologische expertise, benut VIB ruimtelijke technologieën binnen haar nieuw Spatial Catalyst project.

Trefwoorden: #beeldvorming, #immuun, #omics, #ruimtelijk, #VIB

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIB )

ENGINEERINGNET.BE - Of het nu gaat om proteomics, nucleomics of metabolomics: Omics-technologieën hebben de levenswetenschappen met rasse schreden naar de 21e eeuw gebracht.

De laatste jaren zijn de interacties tussen al deze verschillende onderzoeksgebieden aanzienlijk toegenomen, waardoor er binnen het onderzoeksgebied sprake is van een ware omics revolutie.

Dankzij deze interacties krijgen onderzoekers immers een veel nauwkeuriger beeld van biologische processen. Door inzichten uit meerdere gegevensstromen te combineren, is het mogelijk om een visuele voorstelling van biologische weefsels en organismen op cellulair niveau te ontwikkelen.

Spatial technologie is een game-changer in de levenswetenschappen. De afgelopen jaren ontstond het veld als een uitloper van single cell technologie en werd het cruciaal in het nauwkeurig visueel in kaart brengen van informatiestromen uit verschillende bronnen zoals beeldvormingstechnieken, sequenering en massaspectrometrie op weefsels en organen. Omdat spatial technologie plaatsvindt op het snijpunt van verschillende technologieën is de data output bijzonder hoog. 

Dankzij ruimtelijke technologieën beschikken onderzoekers over de nodige middelen om de rol van elke cel in een orgaan nauwkeurig in kaart te brengen. Dat maakt het mogelijk om specifieke biologische scenario's te identificeren en bijvoorbeeld te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van cellen.

Onderzoekers kunnen dankzij die technologische ondersteuning het verloop van een ziekte voorspellen of zelfs bepalen of bepaalde kankercellen gevoelig zullen zijn voor een specifieke behandeling zoals immuuntherapie. Doordat ruimtelijke technologieën zo verweven zijn met verschillende gebieden van technologische en wetenschappelijke expertise, is interdisciplinaire samenwerking er dan ook een sleutelprincipe.

Omdat VIB een lange geschiedenis van expertise in omics-technologieën heeft, was de basis voor het opzetten van een geprofessionaliseerd spatial omics-team al aanwezig. Voortbouwend op die expertise, brengt VIB Technologies talent uit de hele organisatie samen onder haar nieuwe Spatial Catalyst noemer.