28,5 miljoen euro voor Vlaams-Nederlandse innovaties

Interreg Vlaanderen-Nederland investeert in nieuwe, beloftevolle projecten die de komende jaren sleutelen aan tal van innovaties voor een slimmer, groener en socialer Europa.

Trefwoorden: #Interreg, #Nederland, #project, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Interreg Vlaanderen-Nederland )

ENGINEERINGNET.BE - Het gaat om een investering in zeven nieuwe projecten, waarvan er zes onder meer gericht zijn op technologische innovaties:

  • Biorizon Applicatiecentrum: platform voor marktontwikkeling en samenwerking voor de toepassing van bio-aromaten. Bio-aromaten zijn een duurzaam alternatief voor petrochemische producten die moeilijk te recycleren zijn, zoals verf, lijm en smeermiddelen. Het opschalen van de productie van bio-aromaten en de toepassing van deze stoffen in hoogwaardige applicaties zijn essentieel voor een succesvolle transitie van fossiel naar hernieuwbaar. Projectleider: VITO.
  • Smart*Light 2.0: configuratie van een betrouwbaar en geoptimaliseerd instrument voor specifieke röntgenanalysetechnieken. Gericht op fluorescentie, diffractie, verstrooiing, spectroscopie en tomografie. Om zo de elementaire opbouw, de atomaire structuur, de nanostructuur, de chemische structuur en de 3D structuur op sub-mm schaal vast te stellen. Proefactiviteiten uitvoeren met metalen, halfgeleidertechnologie, weefsel en erfgoed voor verdere optimalisatie van het instrument. Projectleider: TU Delft.
  • Energie(k) Onderwijs: meer vakbekwaam personeel opleiden om de energietransitie vorm te geven. Ontwikkelen van nieuwe modules voor secundair en hoger onderwijs, omscholingstrajecten en bijscholingsprogramma's. Projectleider: Stichting Avans. 
  • RAMBO: maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in de varkens- en pluimveesector. Onder meer aanbieden van tools zodat veehouders bewuste keuzes kunnen maken voor hun specifieke situatie. Projectleider: Inagro.
  • Klimaatrobuust watermanagement: verbeterde inrichting watersysteem van Othene (NL), Langelede (VL), de Poel (NL) en Vogelschorpolder (NL) in de omgeving van het kanaal Gent-Terneuzen. Twee gemalen worden gebouwd en de watersystemen worden aangepast om de waterafvoer en de zoetwaterverdeling in de grensregio te verbeteren. Projectleider: Waterschap Scheldestromen.  
  • StimulanZ: grensoverstijgende samenwerking tussen onderwijsinstellingen om de verbinding tussen onderwijs en noden vanuit de zorg-arbeidsmarkt te versterken. Toekomstige zorgverleners worden ondersteund via simulatieomgevingen en trainingen met aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het interprofessioneel samenwerken en de evoluerende (hoog)technologische zorgsettings. Projectleider: APB Gouverneur Kinsbergencentrum.